Manager inwestycyjny

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Prowadzenie i koordynacja projektów inwestycyjnych z obszaru finansowania o charakterze dłużnym lub związanych z projektami M&A, na wszystkich etapach realizacji (od analizy i oceny projektów, poprzez nadzorowanie etapu inwestycyjnego i operacyjnego, do wyjścia z inwestycji)
 • Pełny i aktywny nadzór właścicielski nad wyznaczonymi spółkami (wraz z elementami doradztwa)
 • Uczestniczenie w realizacji złożonych projektów restrukturyzacyjnych
 • Praca w ramach przygotowywania i realizacji strategii inwestycyjnej TFS
 • Współpraca z innymi działami firmy (utrzymywanie efektywnych relacji z innymi działami w firmie, skuteczne wspólne rozwiązywanie problemów)

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • Kilka lat doświadczenia zawodowego w obszarze analizy finansowej (preferowany obszar sektora PE/VC), biznesowej, bankowości inwestycyjnej
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu finansów, w szczególności analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych oraz doświadczenie zawodowe w tym zakresie
 • Znajomość uwarunkowań prawnych (aktów prawnych) funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Rozwinięte umiejętności analityczne
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Wysoka kultura biznesowa
 • Zdolności organizacyjne i samodzielność
 • Dynamizm działania i orientacja na wyznaczone cele
 • Wysokie kompetencje związane z zarządzaniem projektowym

 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • Doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu projektami inwestycyjnymi
 • Certyfikat CFA, ACCA, licencja doradcy inwestycyjnego lub podobne
 • Doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, kontrolingu lub audycie finansowym (preferowanie w tzw. Wielkiej Czwórce)
 • Doświadczenie w budowaniu i ocenie modeli finansowych przedsiębiorstw
 • Doświadczenie w budowaniu i realizacji strategii przedsiębiorstw
 • Znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa
 • Posiadanie uprawnienia do kandydowania na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację biznesową (C1)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań

 

OFERUJEMY:

 • Pracę w ramach ciekawych i rozwojowych projektów
 • Pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość pracy w organach nadzorczych spółek portfela TFS
 • Prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej
 • Pracowniczy program emerytalny
 • Ubezpieczenie grupowe na życie
 • Dodatek stażowy

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony