Księgowa/Księgowy z elementami kontrolingu

Zakres obowiązków:

• Księgowanie dokumentów związanych z gospodarką magazynową,
• Uzgadniane stanów magazynowych,
• Księgowanie faktur sprzedażowych i zakupowych,
• Księgowanie wyciągów bankowych oraz raportów kasowych,
• Kontrola formalna przelewów,
• Rozliczanie delegacji,
• Aktywny udział w zamknięciach cyklicznych, np. miesięcznych oraz w zamknięciu roku,
• Analiza zapisów na kontach księgowych,
• Przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne,
• Sporządzanie sprawozdań do GUS oraz NBP
• Kontrola procesów wewnętrznych,
• Współpraca z instytucjami finansowymi,
• Sporządzanie raportów, analiz i zestawień finansowych

Wymagania:

• Minimum 3 lata doświadczenie w dziale księgowym lub kontrolingowym,
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (Finanse, Rachunkowość),
• Znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel na poziomi zaawansowanym,
• Umiejętność analitycznego myślenia,
• Dokładność i skrupulatność,
• Samodzielność, terminowość,
• Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów,
• Inicjatywa i zaangażowanie w powierzone obowiązki
• Doświadczenie w pracy na systemie księgowym Comarch ERP XL
• Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego (CIT, VAT, PIT) i ustawy o rachunkowości
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego

 Firma oferuje:

• Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat
• Pakiet socjalny: opieka medyczna dla pracownika z możliwością poszerzenia pakietu o członków rodziny, ubezpieczenie grupowe,
karta sportowa Multisport
• Bonusy finansowe na wakacje i święta bożonarodzeniowe
• Szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne
• Wsparcie działowe i wdrożenie w procesy

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony