Koordynator Prewencyjnego Utrzymania Ruchu

Zakres obowiązków:

 • Planowanie i zarządzanie czynnościami wyłączeniowymi na zakładzie w obszarze SN i NN
 • Koordynacja działań z innymi firmami obsługującymi zakład
 • Planowanie działań wyłączeniowych, prewencyjnych oraz awaryjnych odnośnie 4 stacji znajdujących się na obiekcie. W każdej znajdują się po 3-4 transformatory po około 3150 kVA, dodatkowo 2 kontenerowe SN 20 kV
 • Zarządzanie generatorami prądotwórczymi (2 szt.), rozdzielnicami obiektowymi elektrycznymi (175 szt.), trafostacjami ABB i Simens
 • Ustalanie i tworzenie Instrukcji Współpracy Ruchowej z innymi firmami obsługującymi zakład
 • Diagnozowanie zakłóceń w zasilaniu maszyn i urządzeń ze strony użytych zabezpieczeń w stosunku do podłączonych odbiorników
 • Pomiary elektryczne
 • Bycie poleceniodawcą i zarządzanie organizacją pracy zgodnie z zasadami pracy przy urządzeniach energetycznych
 • Nadzór nad zespołem 10 elektryków i automatyków obsługujących zakład
 • Nadzór nad obszarem oświetlenie budynku – wyznaczanie prac i planowanie wymian
 • Prace prewencyjne i awaryjne w związku z windami towarowymi (3 szt.), także współpraca z firmą podwykonawczą w tym zakresie
 • Wsparcie reszty obsługi w kwestii silników falowników zainstalowanych w obszarze wentylacja, sprężone powietrze, kotłownie
 • Kontakt z Urzędem Dozoru Technicznego w sprawie nowych urządzeń, planowanie odbiorów i inspekcji
 • Zastępstwo kierownika w pozostałych obszarach – kanalizacja, CWU, woda surowa, kotłownie, sprężone powietrze
 • Zastępstwo kierownika w kwestiach kadrowych i rozliczeniowych

 

WYMAGANIA:

 • Co najmniej roczne doświadczenie na pokrewnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym
 • Wykształcenie techniczne – średnie lub wyższe
 • Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji oraz dozoru dla grupy G1 (w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, pomiary)
 • Doskonała organizacja pracy własnej
 • Analityczne myślenie
 • Dokładność, systematyczność

 

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Stabilną pracę w prężnie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez ciekawe zadania oraz szkolenia
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
 • Premia regulaminowa
 • Bogaty pakiet socjalny: pakiet MultiSport, dofinansowanie do wypoczynku, premia świąteczna, opieka medyczna Medicover, ubezpieczenie grupow, narzędzia pracy: telefon oraz laptop

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony