Koordynator ds. Ochrony Środowiska

 

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY/A za:

 • Przeprowadzanie kontroli  warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wsparcie działu  BHP, sporządzanie raportów, sprawozdań, statystyk
 • Zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami prawa, Realizowanie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, Środowiskiem i Jakością w organizacji
 • Tworzenie, monitorowania i aktualizowania procedur oraz dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony środowiska w zakresie działalności firmy
 • Prowadzenie rejestru Kart przekazania odpadu
 • Wykonywanie innych zadań zgodnych z profilem odpowiedzialności ochrony środowiska i służb BHP

 

ZALEŻY NAM NA:

 • Wykształceniu wyższym w zakresie ochrony środowiska, ochrony pracy, BHP
 • Minimum 2 latach doświadczenia na podobnym stanowisku (mile widziane w firmie produkcyjnej)
 • Znajomości angielskiego na poziomie komunikatywnym (min. B2)
 • Prawie jazdy kat. B
 • Umiejętności interpretacji oraz stosowania przepisów BHP
 • Znajomości Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Praktycznej znajomość pakietu MS Office
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy

 

FIRMA OFERUJE:

 • Stabilne i bezpieczne warunki zatrudnienia i pracę pon- pt.
 • Opiekę medyczną (Medicover)
 • możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia- pakiet PZU, opieki medycznej, Karty Multisport
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dofinansowania – m.in. na wczasy pod gruszą, kolonie dla dzieci, pożyczki remontowe, bony na święta)
 • Dzień Hutnika- bonus pieniężny
 • Kartę Sodexo
 • Pozytywną atmosferę i docenienie zaangażowania ze strony Pracownika

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony