Junior Transition Manager (Finance & Accounting)

Please be informed that the company offers an opportunity to work 80% remotely. All the transition projects are managing remotely (no need to travel).

 

DEVELOP YOURSELF WHILE


Planning transitions in detail with all stakeholders and functions involved including scheduling project deliverables, milestones, required tasks & scope of processes to be transitioned
Regularly reporting to Senior Transition Lead/s the status of the projects for assigned group of OpCos
Coordinating and successfully project managing the projects in scope from the OpCos into the GBS in Krakow (Managing migrations remotely)
Collaborating with Senior Lead/s, OpCos and Transformation Team to ensure all interdependencies are addressed on time
Monitoring and controlling the execution of the plan to ensure OTIF completion of the plans
Pro-actively managing risks and escalating when needed. Resolving transitions issues, document risks and creating mitigation plans
Providing a link during transition between the GBS Knowledge Capture Team, Senior Level Management, Senior Lead, Transformation Team, other stakeholders
Ensuring that schedules and resources are aligned to deliver appropriate documentation of the local processes. This includes overseeing the work performed by all streams including providing a quality review of documentation (Process Maps and Standard Desktop Procedures)
Coordinating and managing work of Business Analysts in support of Migration for specific OpCo
Ensuring correct application of transition methodology to each transition being managed by the Business Analysts
Ensuring successful delivery of transitions outputs, including Decision Toll Gates, to sing-off the readiness to move to each migration stages: Sol ID, set-up, Knowledge transfer, Ramp Up, Go Lives, and stabilization and the overall completion
Team performance management in line with HGSS HR instructions. Motivating, managing, and inspiring the Business Analysts, coaching to support individual development and improved team outcomes.
Preparing Detailed Knowledge Transfer and Ramp Up Plan considering Transformation deployment schedule
Analysing and reporting performance of the Knowledge Transfer Team during KT and Ramp Up
Any other ad hoc task assigned by Senior Lead within the scope of functional responsibilities

 

THE COMPANY VALUES

Bachelor’s or Master’s degree in Finance, Accounting, Economics or Management
Minimum 3 years of relevant experience in a similar position (Transition Manager/ Project Manager) in an international SSC or BPO environment
Proven track record of transition management/coordination of processes into an SSC/BPO organisation
Strong knowledge and experience of project management and SSC/BPO related transitions
Ability to work independently as well as within a team environment and deliver within agreed deadlines
Demonstrated multi-cultural experience through international work placements.
Strong MS Office skills (Word, Excel, MS Project, Visio/Aris, PowerPoint)

Nice to have:
Project certification (PMP, PRINCE2, Agile PM etc.)
Experience and understanding of BPM, RtR, PtP and OtC activities
Additional European languages will be a plus

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony