Junior Operational Buyer

Responsibilities:

 • Execute day-to-day spot buying, including negotiation and supplier selection
 • Deliver sourcing results to contribute to saving targets while ensuring Service Level for Operations and Support Functions
 • Support procurement automation by continuously seeking opportunities to increase catalogue or contract coverage
 • Continuous improvement
 • Identify opportunities of spot buys reduction. (Bundling Opportunities)
 • Handle purchase requisitions, place and follow up purchase orders (incl. claims management)
 • 1. Request Handling:
  – Analyze Purchase Requisitions (requirements, threshold)
  – Acknowledge Purchase Requisition and inform requesters on lead time
  2. Low Value Spot Buy Management:
  – Execute Spot Buy process according to defined guidelines (e.g. Category Cards) , strategies and instructions given by the category managers / country buyers
  – Launch RFQ to suppliers
  – Negotiate and select a supplier according to the defined strategy in the category (generally selection of the best offer)
  3. Purchase Order Management:
  – Create Purchase Order related to products and services in the system
  – Initiate order signature process
  – Place Purchase Orders related to the spot buys under management in accordance with Contracts, Terms and Conditions
  – Follow up Purchase Orders
  – Based on local regulations, proactively follow-up on POs to get supplier confirmations
  – Based on overdue PO reports follow-up with supplier to determine cause for delay and enforce fast delivery
  – Inform requesters on PO status and expected delivery date
  – Inform Category Managers, Category Buyers, Project Procurement Managers in case of delivery issues and litigations with suppliers
  4. Continuous improvement:
  – Regularly analyse spot buy activity and provide quantitative and qualitative feedback to Category Managers & Country Buyers on recurring spot buys and opportunities for standardisation, automation or contractualization of a frame contract
 • – Based on Category Managers & Country Buyers guidance execute RFQ for potential catalogue items including contracting based on standard contract templates
  – Support catalogues creation by facilitating the interaction between supplier and Data Managers and Tools Managers
  5. Reporting:
  – Perform period activity meetings with Tactical Procurement Director and with Category Managers / Country buyers on spot buys reduction opportunities
  – Report savings performed and Service Levels achieved to SPOT Buy & Requisitioning Manager

 

Spot Buying:

 • Deliver Usually totally unplanned, e.g. used to deal with equipment failure or to re-stock items that have run out and are affecting the performance of the
  organization or individuals
 • Mostly made up of small orders (in value or quantity terms) for once-off requirements (or at least treated as such)
 • Often performed on an immediate payment and delivery basis

 

Requirements:

 • Bachelor’s degree
 • 0-1 year experience in Procurement, Sales Administration, Customer Support
 • Fluent English (B2 as the minimum)
 • Knowledge of Excel
 • Internal Customer Orientation
 • Performance & Result Orientation
 • Analytical and structured skills

 

The company offers:

 • 30 or 40 working hours per week
 • Contract for a three-month trial period and then a contract for an indefinite period
 • An annual bonus of up to 10% of the annual salary based on the achievement of quantitative and qualitative objectives set with the managers
 • An additional 3 days paid leave in a year – 2 days designated by the company in the vicinity of long weekends, one day to choose by an employee
 • Medical care (LUXMED)
 • Life insurance
 • Full-year travel insurance
 • Co-financing of the multisport card
 • Co-financing holidays
 • Co-financing of a language course

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony