IT SUPPLY CHAIN SOLUTION EXPERT – LOGISTICS AND TRANSPORTATION MANAGER

IT

KEY RESPONSIBILITIES:

• Become a recognized trustworthy partner for the Warehousing & Logistic business community enabling the digitalization of their business processes, with particular focus on Transportation management and Warehousing optimization
• Participate in planning, definition and design of the business solution and explore solution alternatives to increase speed to market and cost efficiency
• Ensure that the functional design is aligned with Enterprise capabilities mapping and technology standards are consistently applied
• Ensure that the functional design fits with AGILE delivery practices and efficient Software Development Life-Cycle (SDLC) processes
• Oversee the development, testing, and implementation of technical solutions
• Document processes and disseminating information to all relevant stakeholders
• Operate to validate the economic impact and TCO of the solution and contribute to the Business Case preparation and approval
• Promote innovative ideas in areas where technical solutions would improve business performance and drive the adoption focusing on business value realization
• Play an active role within the entire IT Supply Chain platform and other IT communities, promoting innovation and efficient use of tools and technologies


EXPERIENCE AND QUALIFICATION REQUIRED:

• Confirmed experience as a functional expert in Transportation Management system (TMS) area (6+ years) implementing global solutions
• Strong understanding of business process and challenges in Transportation and Warehouse management domains
• Confirmed knowledge of TMS and WMS industry solution offering, with preference on Blue Yonder (JDA) solutions
• Ability to look at end-to-end solutions and design the architecture connecting business processes, data flows and system functionalities

• Ability to elaborate roadmaps to achieve long-term goals and translate into achievable shortterm objectives;
• Experience in delivering SaaS (cloud-based) solutions, understanding of related technical and functional challenges and ways of overcoming and mitigating the challenges
• Understanding and direct experience of agile delivery methods and processes (SCRUM, SAFe,DevOps)
• Ability to understand and act as a functional IT expert in an agile team


FORMAL PERKS WE OFFER:

Private medical and dental care, life insurance
Remote work opportunity and flexible working arrangements
Employee pension plan
Multisport program
Holiday, cultural & Christmas bonus
Wide range of trainings, optional language classes, further education and professional qualification support possibility
Subsidized meals in company canteens
Free bike and car parking for all employees

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony