IT SOLUTION EXPERT – SUPPLY CHAIN

IT

KEY RESPONSIBILITIES:

• Work with the Solution Architect and the Development Team to formulate meaningful and realistic specification and testing strategy for a system change
• Ensure that the functional design is aligned with technology standards are consistently applied
• Support and facilitate unambiguous and timely communication between business and technical participants in the project
• Ensure the requirements defined are of good quality and are analyzed and managed
• Ensure that the functional design fits with AGILE delivery practices and efficient Software Development Life-Cycle (SDLC) processes
• Ensure the business and technical components of the solution collectively provide a cohesive
• Ensure accurate representation of expertise prior to the distribution of technical solutions to end-users
• Document processes and disseminate information to all relevant stakeholder
• Operate to validate the economic impact and TCO of the solution and contribute to the Business Case preparation and approval
• Play an active role within the IT Leaf & Procurement platform and other IT communities, promoting innovation and efficient use of tools and technologies


EXPERIENCE AND QUALIFICATION REQUIRED:

• At least 6 years of professional experience in Supply chain IT Domain or Supply chain operations
• University degree in Information Systems, Computer Science, Business Administration orequivalent
• Confirmed experience in designing end-to-end solutions and ability to properly link business processes, data flows and system functionalities
• Stakeholder management experience and excellent communication skills
• Project Management and/or Lean/Agile tools expertise highly desirable
• Passion for continuous learning in a changing environment
• Consumer-centric approach and mindset

• A collaborative approach, comfortable with all types of external and internal partners


FORMAL PERKS WE OFFER:

Private medical and dental care, life insurance
Remote work opportunity and flexible working arrangements
Employee pension plan
Multisport program
Holiday, cultural & Christmas bonus
Wide range of trainings, optional language classes, further education and professional qualification support possibility
Subsidized meals in company canteens
Free bike and car parking for all employees

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony