Cloud Solution Architect – Azure

IT

 

 

The company is a German manufacturer from the renewable energy sector, a top leader in photovoltaic industry, which  is setting up a new multi-functional IT Center in Cracow. The structure is formed to provide unique technology solutions and advanced IT systems to the organization. Our high-level experts are mastered in the Cloud, Network and Database fields.

 

DEVELOP YOURSELF WHILE: 

 

 • Designing and developing cloud-based solutions
 • Gathering established environments and overarching functional requirements and transforming them into modern cloud native architectures and solutions
 • Development and implementation of scalable, automated solutions using current technologies
 • Innovation and technology consulting to various organizations within SMA to create additional value.
 • Market evaluation for both new and mature infrastructure technologies, solutions and market trends
 • Feasibility studies and prototyping to evaluate and verify the maturity level and efficiency gain of vendors and solution
 • Taking over the project management in an agile team to transform existing IT infrastructure services and operations using new technologies.
 • Acting across infrastructure domains and organizations to ensure companywide benefit and synergies
 • Gathering of requirements for infrastructure, conducting a TCO analysis and supporting redesign and standardization activities

 

THE COMPANY VALUES:

 

 • Certificated Cloud Architect for Azure or AWS
 • Good knowledge of the Microsoft Azure or AWS ecosystem and an understanding of the limitations, pitfalls and benefits of the offered products
 • Hands on experience with container orchestration, Kubernetes and Terraform inAzure or AWS environments
 • Experience with cloud solutions and the full development life-cycle ranging from creating functional and technical specifications, documentation, QA processes, continuous integration up to deployment
 • Experience in understanding established environments and overarching functional requirements and transforming them into modern cloud native architectures and solutions
 • Reference in the development and implementation of scalable, automated solutions using current technologies is an advantage
 • Scripting skills including Bash, PowerShell, Python, etc. are an advantage.

 

THE COMPANY OFFERS:

 

 • Possibility to participate in creating new IT Team
 • Delegations and cooperation with teams located in Germany
 • Lack of corporate character of the organization
 • Social package: medical care for an employee with the possibility of extending the package to family members, group insurance, Multisport sports card
 • Financial bonuses for holidays and Christmas
 • Internal and external trainings
 • Positive work atmosphere
 • Flexible working hours
 • Being part of Eco friendly, renewable energy propagators Family

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony