IT Service Desk Analyst

IT

Responsibilities:

 • Assisting with interpreting policies, strategic planning, design and suggestions for new day to day processes
 • Expediting reported issues and opportunities for improvement within the department
 • Using diagnostic tools for troubleshooting and restoring users functionality
 • Creating and managing network user accounts, troubleshooting and resolving a variety of issues
 • Creating and managing mail accounts, troubleshooting and resolving a variety of issues
 • Adding, changing and removing user access to various corporate applications
 • Providing suggestions for the Service Desk intranet site with meaningful and up-to-date content
 • Interpreting policies, procedures, and guidelines for regional and domestic Service Desk teams for problem management worldwide in accordance with departmental standards
 • Preparing documentation of new functionality or extensions of existing functionality
 • Suggesting knowledgebase cases that would be used by the staff and business users to assist in expediting the resolution of reported issues
 • Performing other duties and projects as assigned

 

Requirements:

 • 2+ years experience in a Service Desk in a medium to large global corporate environment
 • 3 – 4 years customer service experience
 • Fluent English (B2/C1)
 • Degree in Computer Science or related field
 • Complete understanding of all Service Desk functions
 • Writing knowledgebase cases and FAQ’s (frequently asked question) documentation for IT and external users
 • Windows XP/2007, MS Office, Outlook, other Windows applications in a Microsoft Active Directory environment and iOS devices
 • Ability to perform system administrator tasks
 • Superior customer service skills
 • Strong written and verbal communication skills to clearly communicate with management, IT staff and the end user community
 • Ability to manage multiple issues in a fast-paces dynamic environment
 • Strong listening skills with ability to evaluate and diagnose issues remotely
 • Preffered: 1 + years experience in Oracle Application 11.5.10 with the ability to troubleshoot end-user basic screen error for different modules: Order Management
  (OM), Supply Chain (INV and PO), and Financial (AP, AR, and GL)
 • Preffered: ITIL Certification

 

The company offers:

 • An annual bonus of up to 15% of the annual salary based on the achievement of quantitative and qualitative objectives set with the managers
 • LUXMED group medical care
 • Life insurance (Promedica)
 • Full financing of the multisport card
 • Discounts on Herbalife products (up to 50%)
 • Availability of Herbalife products in the kitchen during every day work
 • Language trainings
 • Positive atmosphere in the team
 • Social fund (bowling, trips to the mountains, integration events)

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony