IT Business Analyst

IT

The role provides intermediate functional support of product regulatory business processes and related applications. Responsibilities include serving as a team member to solve complex problems and influence decisions, applying fundamental to complex IT principles and practices, and working with IT Leadership and stakeholders to prioritize tasks and outcomes.

 

Responsibilities:

 • Supports day-to-day regulatory system operations (process & systems)
 • Translates business requirements into functional specifications
 • Assists in building and supporting solutions to comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) and GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling) regulations
 • Provides subject matter expertise on IT-related regulatory processes & concepts
 • Manages smaller projects, subsets of larger projects; applies a general understanding of business operations as related to regulatory; assists with setting technical standards and business processes, integrates operations across multiple functional groups
 • Participates in drafting functional specifications, testing, implementing and communicating system changes. Examples of system changes are: software upgrades, bug fixes, and custom enhancements (reports & programs)
 • Responds to a variety of broad/complex questions and concerns from management regarding project requirements, documents requirements, technical standards, and conditions; communicates the status of requests and determines the feasibility of projects including appropriate solutions; documents findings and actions
 • Represents the IT function as a technical contact, influences local business senior management on technical matters
 • Interprets and applies department policies and procedures and applicable laws, rules, and regulations; ensures compliance with these areas and demonstrates an understanding of business operations
 • Delivers results working with 3rd party partners, business partners and global IT personnel
 • Works under general direction. In addition, works independently and collaborates with peers to determine root-causes and to determine potential options/approaches to providing solutions

 

Requirements:

 • Three years of progressive information technology experience, including general understanding of IT and business operations
 • Bachelor’s degree in Information Technology or equivalent education and experience
 • Applying fundamental information technology support day-to-day by analyzing problems, determining the root-cause and identifying & applying solutions
 • Prioritizing incoming problems based on the impact and urgency
 • Prioritizing workload to meet service level agreements
 • multiple project assignments (commit dates)
 • day-to-day support issues (impact & urgency)
 • Interpreting, applying and ensuring compliance with department policies and procedures and applicable laws, rules, and regulations
 • Understanding of basic business operations and relationships; preferred understanding of Regulatory processes and related GHS Regulations
 • Experience working with the Wercs regulatory application is preferred
 • Developed oral and written communication skills, with the ability to interface effectively with business partners and end-users across organizational lines
 • Gathering, documenting and communicating user functional and technical requirements
 • Ability to establish and build solid team and business relationships
 • Working within a team and matrix environment
 • Communicating with co-workers to provide and receive direction
 • Intermediate experience writing SQL to query databases is preferred
 • Intermediate to advanced PC skills using Microsoft Office applications (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony