Internal Controller and Risk Manager

Location: Chorzów

 

Key areas of responsibility:

 

Internal Control

 • Reinforcement of Internal Control (IC) processes and system in Poland
 • Definition with the Local Management IC priorities and action plan
 • Formalisation and build up of local procedures in close cooperation with the business owners
 • Cooperation with the regional and global IC network to deploy Group’s IC priorities
 • Monitoring ERP and other IT systems developments and supporting the change process,
 • Ensuring that Segregation of Duties (SoD) on critical and main transactions is effective and Access Right management procedure is enforced
 • Liaise between the Internal Audit and the local management team
 • Monitoring progress of the post-audit action plans
 • Capitalization on Internal & External audits as well as post fraud reports, in order to continuously enhance the overall level of maturity of the internal control system

 

Enterprise Risk Management

 • Animating the Enterprise Risk Management: creation of risk mapping, coordinate and consolidate the actions, follow-up the execution, ensure involvement of risk owners and management

 

Corruption Risk Management

 • Animating the Corruption Risk Management at Poland level: supports creation of risk mapping, assists in definition of action plans, follows-up the execution, ensure involvement of risk owners and management
 • Monitoring of progress of anti-corruption (Sapin II) actions defined by the Group
 • Sapin II accounting controls animation
 • Ensuring that fraud alert and treatment processes are defined and a reporting  process for corrective actions is in place

 

Information Protection

 • Coordinate local Information Protection Program implementation
 • Ensure compliance with local laws and regulations regarding Information Protection
 • Identify digital assets and define their protection requirements
 • Ensuring that the application risk assessment is up to date
 • Coordination of the access review process defined by the Group

 

Trade Compliance

 • Ensuring that there are appropriate export controls in place

 

Requirements:

 • Very good financial skills, including knowledge of RTR, PTP and OTC processes
 • Experience in working as an internal controller, internal auditor or as an external auditor with significant focus on IC (eg. SOX)
 • Experience in managing projects
 • Ability to lead and motivate people
 • Strong communications and presentations skills
 • Fluent in Polish and English

 

The company offers: 

 • Everyday challenges in dynamically growing, fast paced multinational organization
 • Chance to create real impact in your work environment
 • Stable employment conditions
 • Best in class benefits such private medical care, sport card, life insurance, holiday bonus and many more
 • 3 additional, fully paid days of holiday per year to ensure proper work-life balance
 • Bonus scheme based on performance

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony