Integration Specialist (Sales Force / SAP Hybris) remote

IT

This role is part of the D&T department International. D&T is proud to bring cutting-edge innovation, strong technology and advanced analytics. With speed and agility they ensure the technological competitive advantages it needs to deliver on its ambition.

 

Integration Specialist (Sales Force/SAP Hybris) is part of the D&T Commerce Technology team and is the person who owns the end-to-end architecture and oversees the delivery and partners involved for the Salesforce product for a global implementation. Integration Specialist understands the internal stakeholders’ needs and converts them into solution architecture specifications, governance and delivery model in line with overall architectural standards and roadmaps.

YOUR RESPONSIBILITIES WILL INCLUDE:

 • Setup and oversee teams and partners involved to deliver the product, follow up on the SLAs compliance in close relation with the stakeholders
 • Contract discussions with suppliers on licenses, prices and performance management
 • Collaborates with Product, Domain and Enterprise Architect on the solution design to ensure it conforms to overall architectural vision and technical roadmap
 • Strong skills on stakeholder management to listen and understanding the challenges, opportunities, requirements and needs of all involved parties
 • Ability and experience to converts the above into solution architecture specifications governance and delivery model in line with overall architectural standards and roadmaps
 • Oversees the implementation—ensure the delivered system is consistent with the agreed architecture, and meet the requirements
 • Conducts continuous improvement analysis on existing application architectures, identifies architectural optimizations, industry trends and new technologies
 • Verifies the implementation—ensure the delivered system is consistent with the agreed architecture, and meet the requirements

 

YOU ARE A GOOD CANDIDATE IF:

 • You have solid experience of rolling out global Salesforce programs
 • Working as business analyst on integration in the area of e-commerce integrations, Sales force or SAP Hybris
 • Knowledge of middle ware systems like E.g. Dell Boomi, API connect, Mulesoft
 • You have strong understanding of technical specifics; XML, REST API’s
 • You are able to make decisions about which technologies are needed to develop the product
 • The ability to visualise and create high-level models (rigorous information-rich diagrams) that can be used in future analysis to extend and mature the business architecture
 • You know security protocols, IT systems, networking infrastructures and database systems
 • You work with multi-disciplinary teams to craft IT solutions
 • You have excellent facilitation, presentation, and analysing skills
 • You have business domain expertise for the relevant product
 • You have excellent communication skills
 • Fluent in English
 • Experience in fast moving consumer goods / beverage industry (would be an additional asset)
 • Pro-active, taking initiative and getting things done mentality

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Flexible working conditions: b2b or standard contract of employment
 • Possibilty to work fully remotely
 • Anual bonus based on your performance
 • Private medical healthcare (Luxmed)
 • Multisport card
 • Life insurance (Generali)

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony