Insight and Measurement Adviser for External Relations / Senior Social Media Analyst

JOB DESCRIPTION
Purpose: To bring sharper external insights to the External Relations team that manages
Shell’s reputation and help build functional capability.
The role is in a small, highly skilled team that is growing in demand. The aim of the
Measurement and Insights team is to support Shell’s reputation-building activities to have
the greatest positive impact. We do this by providing the essential understanding of
external audiences required to plan communications effectively and by providing measures
of impact of Shell’s communications activities so that we can target resources on what works
best.

DEVELOP YOURSELF WHILE
 Deliver insightful analysis reports that help External Relations (ER) colleagues make
decisions.
 Ensure a thorough understanding of the business needs related to the investigation.
 If necessary, challenge colleagues to get a clear brief.
 Use your problem-solving skills to figure out which data sources to draw on.
 Undertake analysis of (possibly multiple) data sources.
 Communicate the learnings and insight in a way that the Business can understand
and act upon.
 Strengthen the M&I team’s capability building program.
 Look for opportunities within ER learning, processes, ways of working to embed the
desired evidence-based mindset.
 Lead some of the capability building initiatives (eg webinars, workshops).

Special Challenges:
 Build strong virtual relationships in a fast moving and demanding business
environment.
 Translation of data to actionable insights and recommendations.
 Some travel is required (London or the Hague – estimated 3-4 times a year).

THE COMPANY VALUES
As we build on our new approach to measurement and insights for our External Relations
group worldwide, we need someone with excellent problem-solving and data analysis skills
to undertake some of our insight generation and communication. We are also looking for
someone who can make a real difference in our capability building program – helping our
colleagues become more evidence-based in their mindset and working practices.

 Experience of using quantitative opinion research data.
 Experience of producing social media listening data and insights.
 Excellent project management skills.
 Great communication skills.
 Expertise in using analysis packages eg SPSS.
 Experience or strong interest in coaching others and building capability within an
organisation.
 English min. C1

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony