Infrastructure Specialist (Backup)

IT

 

KEY RESPONSIBILITIES

 • Maintain & Administrate virtual environment
 • Maintain & Administrate Storage and Backup platforms
 • Maintain & Administrate physical server infrastructure
 • Install, configure, and maintain operating system software, firmware, drivers and third party software utilities for hardware, virtual systems and storage and backup solutions within company operational guidelines
 • Serve as the third line of escalation support for given technology issues that cannot be resolved by tier one or two support
 • Provide third level support and maintenance of the Windows Server environment and all related technologies, including virtualization and hardware.
 • Provide backup and restore technologies support. Provide database related support services within MS SQL technologies
 •  Monitor group incident and request queues, alert notices and other work request streams for new notification
 • Act as an on-call agent for team in specified rotation
 • Identify, diagnose and correct problems related to the, software, utilities and hardware failures on server, virtual platform, storage or backup and restore levels
  or Database level
 • Perform daily system monitoring, verifying the integrity and availability of all hardware, server resources, systems and key processes, reviewing system and application logs, and verifying completion of scheduled jobs such as backups
 • Initiate support tickets with service providers to resolve issues and hardware failures or related to hardware maintenance contracts
 • Maintain updated documentation of all in-progress and completed requests in appropriate systems as required by team management
 • Coordination, maintenance and monitoring of the IT infrastructure and performance tuning using corporate selected applications
 • Support in the technical development and implementation of global IT infrastructure
  projects

 

THE COMPANY VALUES

 • University degree – BA or BS – in Computer Science, Information Technologies preferred
 • 5+ years experience in IT networking
 • Ability to work in multi-vendor environment, with different support modes and models
 • Ability to work with different service management / ticketing tools
 • Prior experience with ITIL processes, especially with Incident, Change and Problem Management
 • Knowledge of production companies structure with support distributed across multiple locations around the globe.
 • Fluent in English (German is a plus)
 • Excellent communication skills
 • Some travel within EMEA expected ca. 10-15% yearly
 • Technology related certification desirable (Microsoft and VM Ware)
 • Willingness to learn and develop in different areas of technologies related with the position and current or future business needs

 

TECHNICAL SKILLS

 • Knowledge of IT services related to specific role in the team:
 • Firmware Updates of physical devices (server, tape library, etc.)
 • PowerShell scripting
 • Knowledgeable in backup solutions in corporate environment
 • Knowledgeable in SAN technologies, Storage Management (TSM)
 • Knowledge of emerging and new technologies such as Cloud (Azure) / DC As A Service, DC Virtualisation.

 

THE COMPANY OFFERS

 • Opportunity to work in a global corporation based on international standards.
 • Private medical care package.
 • Competitive salary and annual bonuses.
 • Prestigious place to work with very good reputation.
 • People and performance oriented culture.
 • Cooperation with experienced leaders and clear open-door culture.
 • Flat hierarchy levels and fast decision making

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony