Information & Analytics Manager (Data Engineering in Finance)

IT

 

 

Information & Analytics Manager is a newly established position in Poland with a strategic accoutability for Information and Analystics products.

The person will drive global initiatives, aimed to build and deploy end-to-end business performance solutions.

As an experience systems architect, with strong financial background, the person will hold highly crucial to the business global position, creating and developing the critial financial products such as data foundations, IT systems and financial tools.

Develop yourself while:

 • Translating business requirements into the design of end-to-end global and local information solutions spanning source SAP transaction systems through to data modelling, data warehouses, master data and front-end tools such as Power BI designing compelling formats and insightful user journeys.
 • Leading and project managing the build, test and global deployment of such E-2-E
  information solutions, managing and co-ordinating a large global network of crossfunctional internal and external teams including IT, Process, Master data, country
  business, etc. plus lead Steer Co meetings with senior stakeholders.
 • Product owner responsible for design and successful implementation for all Finance business information requests in all Finance data warehouses across the globe from requests such as Product, SCOA, statutory changes to major projects such as the disposal of Spreads business OTIF as approved by the Finance Information Council.
 • Drive continuous improvement across all live platforms and products and ensure service levels are available, monitored and met.
 • Management and development of a virtual team across geography.

 

The company’s requirements:

 • Graduate and Qualified management accountant.
 • Minimum 12 years’ experience built up over a number of Information Management (IM) global/ regional roles in a large multi-category and multi-geography company
 • Solid experience in the Management Accounting / Financial Planning and Analysis role
 • Experience in creating global IT solutions (using Power BI, SAP BW, Hyperion, VBA etc.), according to the business requrirements
 • Experience in people management and development of a virtual team across geography.
 • Experience in leading complex global project aimed to create end to end Information Management solutions as well as coordinating a large multifunctional team (internal and external teams including IT, Process, Master data, country business, etc. )
 • The candidate will possess the confidence and stature to assume a leadership position in driving key thrusts of the department. A strong intellect and business acumen combined with good interpersonal skills would be required, as well as attention to detail and a high level of professionalism.

The company offers:

 •  An opportunity to growth within one of the largest FMCG companies in the world while holding the independent, global manager role
 • Private medical healthcare at one of the two medical centers we collaborate with
 • Company car
 • Life insurance
 • Mutilsport card
 • Employee Pension Scheme
 • Soft (e.g. Stakeholder management, motivating and engaging people) and hard skills trainings (e.g. Excel, Power BI)
 • Co-financing of post-graduate studies, language courses, CIMA certification etc.
 • Home office
 • Very attractive annual bonus

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony