Indirect Tax Specialist

 

 

DEVELOP YOURSELF WHILE

 • Providing expertise and support for systems and tools used in end to end Tax Compliance Process,
 • Coordinating technical issues resolution with IT support and other stakeholders,
 • Automating, simplifying and standardizing existing processes and leading improvement projects,
 • Preparing and timely delivering accurate indirect tax returns, ECSL, Intrastat reports to Tax Authorities,
 • Preparing of payment requests and tax payments initiation,
 • Providing assistance for tax reviews and statutory audits purposes,
 • Performing control checks to identify any errors and anomalies,
 • Cooperating with other financial teams to ensure that errors in the source data are properly corrected and that remedial action has been taken,
 • Timely responding to user queries and issues and efficient management of those cross process/organizational boundaries,
 • Maintaining excellent relationships with stakeholders worldwide,
 • Supporting junior colleagues – training of staf

 

THE COMPANY VALUES

 • University degree preferable in Economics, Finance, Accountancy or related field,
 • +3 years professional experience in finance including tax-related knowledge,
 • Good practical knowledge of MS Excel, knowledge of MS Access will be an asset,
 • Good programming skills – experience in VBA will be an asset,
 • Working knowledge of SAP will be an advantage,
 • Good working knowledge of Word and MS Outlook,
 • Very good English (written and spoken). Additional language will be an asset,
 • Improvement focus,
 • Analytical and problem solving skills,
 • Strong communication skills,
 • Effective influencing & stakeholder management skills,
 • Motivation, passion, enthusiasm to perform at highest standards.

 

THE COMPANY OFFERS

 • Individual approach to career path,
 • Expanding skills related to structured CI methodology,
 • Unique exposure to highly complex tax issues helping you grow as international tax expert,
 • Opportunity to work with experienced tax professionals, specialist from different finance departments, from various countries,
 • Support transformational changes of the business and tax department,
 • Comfortable working environment: Newly-built modern office with its own canteen, relax rooms, bike & car parking space,
 • Yearly bonuses and lots of non-monetary benefits (e.g. MultiSport Card, vouchers for cultural and free time activities, 12 sport sections)
 • Complex medical care and individual life insurance,
 • Additional funds for trainings and certifications.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony