RESPONSIBILITIES:

 

 • Carry out the day to day operations of HSE department and contribute to the application of effective Health, Safety and Environmental management by providing technical support;
 • Conduct HSE workplace inspections, behavioural-based observations, and management system audits to assist line management in identifying nonconformities and deficiencies related to the HSE aspects of work activities;
 • Elaboration and conducting induction HSE trainings;
 • Approving of work instructions (eg Safe Work Permit);
 • Provide assistance and advice on HSE issues to make recommendations to site line management;
 • Participation in incident and occupational illnesses investigations and in developing of corrective action plans;
 • Prepare applicable HSE reports as necessary;
 • Participation in the HSE Committee meetings;
 • Maintaining good cooperation with various stakeholders (leadership team including managers in senior positions, managers, employees) to ensure high engagement;
 • Maintain relevant HSE logs and documentation;
 • Participate in detailed incident investigations and Root Cause Analysis;
 • Promote incident prevention for the benefit of employees, contractors and visitors;
 • Observe HSE regulations, wears all required safety equipment, encourages safe working practices, corrects obvious hazards immediately or reports them to the proper personnel;
 • Comply with all APL HSE procedures and policies;
 • Actively promoting of HSE culture by implementing HSE projects and organising awareness actions;
 • Coordination of maintenance works in the area of HSE.

 

THE COMPANY VALUES:

 • Postgraduate studies in HSE;
 • Minimum 1 year of experience;
 • Training and presentation;
 • Communication and negotiation skills;
 • Influencing skills;
 • Time management (priorities);
 • Emergency response planning and preparedness;
 • Implementation and monitoring of HSSE requirements;
 • Fluent English;
 • Independent role, problem-solving attitude;
 • Polish health and safety regulations;
 • Experience & knowledge in environment/quality assurance is an advantage.

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Everyday challenges in dynamically growing, fast paced multinational organization;
 • Chance to create real impact in your work environment;
 • Stable employment conditions;
 • Best in class benefits such private medical care, sport cart, life insurance, holiday bonus and many more;
 • 3 additional, fully paid days of holiday per year to ensure proper work-life balance;
 • Bonus scheme based on performance

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony