HR Reporting & Analytics Global Expert

Responsibilities:

 • Continuous and timely provision of strategic and operational indicators for the business management of the company, by means of:
 • Preparation and delivery of standard and ad hoc HR reports, as defined by relevant schedules and as requested by key stakeholders
 • Performing a periodic review of workforce structures focused on organisational efficiency analyses, KPIs related to management structures, providing a relevant advice to the HR and business management
 • HR data quality management within the relevant HR systems
 • Maintenance an efficient and constructive collaboration with the stakeholders in business and within the service functions, acting as a source of reliable, comprehensive and up to date information and advice on HR data
 • Participation in, or leadership of relevant global HR projects and initiatives, as identified and launched by the Global HR management
 • Close collaboration with the corporate controlling, among others by means of consolidation of quantitative HR planning data and integration with the global budget planning

Requirements:

 • Master degree in HR studies, Finance, Economics or Management
 • At least 3 – 5 years of professional experience in data analytics, preferably in an international HR team
 • Very good command of English and at least good command of German
 • Excellent analytical skills
 • Very good interpersonal, including, presentation skills
 • Participation in corporate projects as a project team member
 • Conscientiousness, attention to detail, focus on quality

The company offers:

 • Supportive, challenging and diverse working environment
 • Stable job and cooperation with a friendly and highly qualified team
 • Work in an international environment in a modern office in the centre of Katowice
 • A package of benefits, e.g. private medical care, co-financing to sport cards, possibility to have group life insurance, yearly bonus, car allowance, etc.
 • Opportunity to develop within the company’s structures

 

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony