HR Operations/TA Senior Coordinator with Greek

Working with inspiring and experienced colleagues, you’ll find that the atmosphere in our client’s centre office in Kraków is informal and engaging. With drive and ingenuity, our teams deliver vital services to the company’s employees around the world. With an active, get things-done culture, this is a place where your dynamism and agility will make a difference.

HR Operations/TA Senior Coordinator with Greek  is responsible for supporting Talent Acquisition activities by performing a broad range of recruitment tasks. By completing these tasks accurately and efficiently, you will help the company to attract and hire valuable talent.

Responsibilities

You will support HR Ops and recruitment activities by:

 • Ensuring a high level of customer service and operational excellence so that transactions are resolved efficiently and in full compliance with relevant legal, company and process requirements
 • Acting as a point of contact for employees and managers for all administrative queries and provision of administration support
 • Maintaining HR Systems to ensure 100% data integrity and confidentiality of all employee records
 • Providing staffing support for client teams, with a goal of filling open roles with qualified internal or external talent while achieving target metrics
 • Managing agreed vacancies in applicant tracking system
 • Supporting a diverse range of TA activities like: job posting and job posting creation, conducting passive candidate outreach, internal outreach and manage referrals / internal candidates for vacancies
 • Performing end-to-end recruitment actions: assessing resumes, scheduling interviews and reviewing offers

Qualifications/Requirements

For a candidate to succeed in this role, they will need:

 • HR Shared Services process and SLA management experience: ideally 2 years
 • Strong proven administration skills – experience within a busy HR environment
 • Experience of using HR Management systems, e.g. Oracle, SAP, Kenexa would be beneficial
 • Fluent English and Greek with excellent interpersonal and communication skills
 • Able to multi-task and consistently works against the right priorities
 • Exhibits a “can do” attitude and a willingness to significant challenges

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony