HR Generalist with English

Responsibilities:

 • Administering various human resource plans and procedures for personnel; assisting in the development and implementation of personnel policies and procedures; preparing and maintaining the employee handbook and the policies and procedures manual
 • Participating in development of department goals, objectives and systems
 • Administering the compensation program; monitoring the performance evaluation program and revising as necessary
 • Performing benefits administration, including claims resolution, change reporting, approving invoices for payment and communicating benefits information to employees
 • Maintaining HR other records, reports and logs to conform to GDPR regulation.
 • Conducting recruitment effort for all exempt and nonexempt personnel, students and temporary employees; conducting new-employee orientations; monitoring career-pathing program; and writing and placing advertisements
 • Handling employee relations counselling, outplacement counselling and exit interviewing
 • Participating in administrative staff meetings and attending other meetings and seminars
 • Maintaining company organization charts
 • Assisting in evaluation of reports, decisions and results of department in relation to established goals
 • Maintaining human resource information system records and compiling reports from the database
 • Maintaining compliance with state and local employment and benefits laws and regulations

 

Requirements

 • A Bachelor’s Degree and three to five years of HR experience
 • Fluent in written and spoken English
 • Excellent PC (word processing, spreadsheet, data base, graphics and presentations)
 • Global & Cultural Awareness
 • Relationship Management
 • Able to function as an effective team member
 • Able to adapt to different situations
 • Open minded, flexible, must show positive attitude in all circumstances
 • Accurate with good analytical skills
 • Customer focus

 

The company offers:

 • Participation in interesting and challenging projects in global structures
 • A unique opportunity to professional growth and personal development within international environment
 • Attractive salary, bonuses and benefits package including private medical care, Multisport Card, private insurance, entertainment events and many others
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment with Herbalife food, drinks and game corner
 • Chance to share your ideas and continuously improve our processes
 • Opportunity to build up your expertise through coaching, soft skills and training session

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony