HR Business Partner with Dutch

 

The main purpose of the role is to partner with line managers on a broad range of HR matters and provide seamless end-to-end resolution of HR queries to line managers and employees. Queries may include, but are not limited to: exit/redundancy management, policy guidance, absence management, leave, retirement, benefits advice and specific site/location practices. The BPs are also to provide coaching and feedback to line managers, equipping line managers to deal with HR related matters correctly.

 

DEVELOP YOURSELF WHILE:

 • Delivering HR advice to employees and line managers; supporting managers with more complex HR-related cases, e.g. exit/redundancy management; local and global policy guidance; absence management; leave, retirement, renefits advice
 • Partnering with line managers on complex HR matters, providing operational as well as tactical HR support. For example, supporting line managers with performance management to heighten productivity; coaching and supporting managers on team effectiveness strategies/resources
 • Providing guidance and practical expertise to Line Managers on policy related issues to ensure the best performance of his/her team and the individuals within it.
 • Supporting/advising the business leaders in reviewing the growth plans/organization structure & partner with the recruitment team to develop and implement resourcing strategies where internal resourcing needs to be supplemented with external hiring
 • Collaborating with and supporting global/local HR Business Partners and Consultants with change initiatives. This includes, but is not limited to: Country-specific organization redesign implementation; business/function ramp-up or demobilization events, requiring cross-HR co-ordination e.g. Talent, Integrated Resourcing and International Mobility.
 • Supporting activities focused on organizational structure, as well as supporting change management, communication and staff engagement strategies.
 • Upon request, providing insight to line managers through analysis of data from available HR Systems.
 • Delivering great employee experience through pro-actively addressing employee and line manager needs
 • Providing coaching and feedback to line managers, equipping line managers to deal with HR related matters correctly
 • Establishing strong working relationship with colleagues in country to ensure the team can effectively partner when situation requires

 

THE COMPANY VALUES:

 • At least 3 years of professional HR experience in international dynamic environment,
 • University degree in Human Resources/Business Administration or any other related areas would be an advantage,
 • Fluent English, preferably Dutch
 • Strong knowledge of HR Processes and Policies,
 • Able to work independently, think strategically and partner with leadership on business /HR initiatives,
 • Demonstrated strong communication skills and the ability to rapidly build and maintain trust,
 • Ability to facilitate, constructively challenge and influence business leadership on people / HR issues,
 • Strong interpersonal skills to communicate professionally with partners and support other senior managers and team leaders in specific HR matters,
 • Excellent verbal, written and interpersonal communication skills with employees at all levels and cultures of the organization

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Comfortable working environment: Newly-built modern office with its own canteen, relax rooms, bike & car parking space
 • Yearly bonuses and lots of non-monetary benefits (e.g. MultiSport Card, vouchers for cultural and free time activities, 12 sport sections, and many more)
 • Complex medical care and individual life insurance
 • Additional funds for trainings and certifications
 • Bonus for referring your friend to work

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony