Head of GL Department with German

DEVELOP YOURSELF WHILE

 • Managing a team – preparing targets, delegating tasks, recruiting, motivating, coaching
 • Supervising the team of RtR Team Leaders
 • Making sure the internal processes and procedures as well as SLAs are met
 • Ensuring development, standardization, harmonization and optimization of the RtR processes in European entities
 • Cooperating with other PMs in harmonization of processes
 • Ensuring continuous process improvement and cooperating with PIM and PMs in improvement processes
 • Implementing improvement actions
 • Developing and maintaining systems, procedures and policies to ensure adherence to company guidelines
 • Being responsible for customer satisfaction index and employee attrition rate
 • Executing the strategic goals and targets provided to RCS Europe staff by management
 • Monitoring, managing, confirming, and reporting Key Performance Indicators (KPIs) for the services offered
 • Utilizing quality leadership principles to gather data, analyse problems, identify root causes, develop solutions, and measure performance
 • Liaising with auditors and tax advisors
 • Supporting the process migration
 • Reporting to the Finance Shared Services Lead

 

THE COMPANY VALUES

 • University/College Degree (preferably in Finance, Accounting or Economics)
 • Very good command of English and German
 • Solid financial experience, ideally in an international SSC or BPO environment
 • A few years of experience in management – leading and motivating team members
 • SAP and MS Office package knowledge
 • Very good analytical, communication, people and time management skills
 • Customer, quality and improvement orientation
 • Willingness to travel during the transition phase
 • Experience in transition projects to SSC/BPO structures will be an asset

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Supportive, challenging and diverse working environment
 • Stable job and cooperation with friendly and highly qualified team
 • Work in an international environment in a modern office in the centre of Katowice
 • A package of benefits, e.g. private medical care, co-financing to sport cards, possibility to have group life insurance, annual bonus
 • Opportunity to develop within the company’s structures

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony