Head of Core Services

IT

Responsibilities:

 

 • Translating Knauf IT and unit strategy into concrete plan, roadmaps and initiatives
 • Close aligning with the business partners of department
 • Managing strategy fulfilment: budget towards targets, overall delivery to meet quality targets
 • Managing Data Center Operations, Information Security Operations, Workplace & Communications Operations as well as Network Operations Teams
 • Implementing changes to the entire infrastructure environment alongside ITIL change control disciplines
 • Implementing policies/standards to improve the quality and efficiency of support services based on ITIL methodology
 • Working with the Service Owners and Service Desk teams to set SLA criteria for the availability and performance of the IT infrastructure
 • Being responsible for day-to-day system administration and security management, including management of Network, Data Centers, Active Directory, End user devices, Information Security Operations
 • Ensuring System and Service monitoring
 • Planning and implementing upgrades needed to maintain service levels
 • Working with Service Owners to ensure infrastructure services are running according to design
 • Ensuring Service and System lifecycle including updates, upgrades alongside change management procedures
 • Continuously improving processes, tools, procedures as well as organization / responsibilities
 • Managing and developing people and skills
 • Exchanging with System and Service Owners
 • Driving global standardization

 

Requirements:

 

 • Experience in managing global infrastructure operations teams
 • At least 10 years of experience in Infrastructure Operations
 • 2.5 years of experience in managing/leading Service/Infrastructure Specialists/Teams, preferably in similar role
 • Strong (over 5 years) of experience in international companies, preferably in the manufacturing area)
 • IT Service Management certification (ITIL)
 • Good understanding of IT Security and Data Protection
 • Good understanding of Cloud and mobile technology
 • Good knowledge of Microsoft client/server infrastructures including Office365
 • Good knowledge of networking concepts and technologies
 • Very strong service attitude and proactive team player
 • Very good communicator and strong interpersonal skills
 • Language skills: English (German is an asset)
 • Willingness to travel (40% of working time)

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony