Hardware Developement Engineer – Power Electronics

 

 

If you are keen to have your own contribution to fast changing world of renewable energy this offer is just for you. The available mid-senior position is located in Zabierzów, Poland. Successful candidate will benefit of working in interdisciplinary and flexible team of skilled professionals. Due to its nature, work is carried with close contact to the customer and thus flexibility and availability for travel is expected. The successful candidate will work in the team and will be reporting to the Respective Project Manager within the R&D Department.

The successful candidate will be highly numerate with a minimum of a Bachelor’s degree with at least 3-4 years’ experience in power electronic converters development. A higher technical degree in power electronics or closely associated area is preferred along with experience requirement and broad interdisciplinary mind-set.

Candidates should have proven experience in the design and development of power electronics converters. Knowledge and experience in the following areas is essential:

 • Design and simulation of power electronics converters for grid applications
 • PCB development
 • Testing and qualification
 • Power electronic system debugging

Additional assets that would be beneficial at the position:

 • Power electronics system development
 • System integration
 • Mechanical optimization
 • Experience in design and optimisation for high volume manufacturing
 • Proven ability to lead change and to drive efficiency and cost reduction
 • FMEA Methodology or other failure analysis techniques
 • Knowledge of relevant to PV industry IEC and UL standards
 • Affinity to quality assurance during development process

Preferred requirements:

 • BA or Master’s and at least 3 years of industrial experience
 • Excellent written and verbal communication skills in English (at least B2)
 • Clear and concise mind and style of communication
 • Expert in use and automatize laboratory equipment
 • Excellent team player
 • Self-motivated, with ability to work both independently and with multiple teams
 • Highly organized and capable of working on multiple projects simultaneously

The supreme candidate that would demonstrate an experience in work planning and task management could be engaged in:

 • Technical management
 • Planning and implementation of work packages
 • Project management for subproject planning and coordination
 • Resources planning for the task

In addition to relevant experience, an enquiring mind and desire to learn new skills, an ability to think innovatively, apply physical sciences to novel real-life applications and apply engineering knowledge across different disciplines are essential qualities.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony