Green Belt – Continuous Improvement Coordinator

 

Develop yourself while:

 • Being a back-up for CI Manager
 • Acting as a Change Leader by engaging, facilitating and sharing CI success stories within own scope through effective communication
 • Supporting deployment of Continuous Process Improvement Framework and Funnel in line with the Global CI and Transformation Strategy
 • Driving the identification and prioritisation of CI opportunities within own scope
 • Promoting the way of working of CPI standards and lean/six sigma thinking, embracing
  continuous improvement and innovation
 • Identifying CI Training needs and facilitate CI training
 • Building process improvement capabilities through execution of lean six sigma trainings
 • Involvement in improvement projects – providing content reference and expertise (e.g. with defining project goals and business cases, costs and benefits analysis) and advising project teams which execute the CI projects on methods (mentoring, coaching)
 • Facilitating that standards and lean six sigma principles are accessible and easy to use on a daily basis
 • Supporting the implementation of standard reports to stakeholders on progress and results of improvement initiatives through regular governance and floor visual management
 • Collaborating with internal stakeholders, as appropriate, to deliver mutually beneficial end-toend process improvements
 • Monitoring and keeping up to date with relevant Lean Six Sigma developments, exchange
  knowledge with colleagues

 

The company values:

 • LSS Green Belt certificate (nice to have LSS Black Belt)
 • Master in Economics, Finance or Business Administration
 • At least 5 years of experience in leading and/or coaching LSS Projects, with at least 2 years in deploying Lean Six Sigma in BPO/SSC
 • Experience in Lean Six Sigma training
 • Ability drive improvements, act as a change agent and you have a hands-on mentality
 • Experience in coaching/mentoring LSS Project Leaders at all levels of the organisation
 • Experienced in assessing processes, performing cost/benefit analyses, tracking results, developing recommendations and implementing changes that benefit business performance
 • Strong project management skills and experience in leading transformation project

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony