Główna Księgowa / Główny Księgowy

Główne obowiązki

 • Prowadzenie pełnej księgowości spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami dotyczącymi PIT, CIT i VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz sprawozdań GUS
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS itp.)
 • Odpowiedzialność za potwierdzanie sald z kontrahentami i egzekwowanie płatności
 • Organizowanie i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych
 • Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 • Kontrola merytoryczna dokumentów i zapewnienie kompletności i poprawności księgowań
 • Kontrola bieżących rozliczeń, przepływów bezgotówkowych
 • Nadzorowanie i tworzenie dokumentacji księgowej
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych w spółce, nadzór i zarządzanie ubezpieczeniami
 • Przygotowywanie raportów i analiz dla Zarządu
 • Udział w zamknięciu miesiąca i roku od strony księgowej
 • Udział w badaniu rocznym spółki
 • Zarządzanie zespołem księgowym – nadzór merytoryczny i organizacyjny
 • Usprawnianie pracy poprzez wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe kierunek rachunkowość, ekonomia, finanse
 • 5-6 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego – najlepiej w firmie międzynarodowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości i innych przepisów niezbędnych do codziennej pracy
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego lub niemieckiego (dodatkowy plus)
 • Analityczny umysł oraz pro-aktywne podejście do wyzwań
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel
 • Terminowość, dokładność i samodzielność
 • Umiejętność pracy z dużą ilością danych
 • Doświadczenie w zarządzaniu podległymi pracownikami i umiejętność delegowania zadań (dodatkowy plus)

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony