Financial Reporting Expert with German

Financial Reporting Expert with German would be responsible for timely and accurate preparation of monthly/quarterly financial statements in accordance with US-GAAP and statutory GAAP, performing monthly closing activities in accordance with reporting rules and delivering base business priorities to sustain effective control environment. The role entails interaction with the business units’ control teams and outsourced delivery teams.

Responsibilities

 • Prepare timely and accurate US GAAP financial statements, Income Statement, Balance Sheet and support monthly HFM submission of Financial Statements for designated business unit or units
 • Prepare and submit timely and accurate monthly, quarterly and annual Corporate reports
 • Participation with the short and long term Cash Flow Planning in HFM and preparation of monthly variance analysis and reporting
 • Create particular journal requests with appropriate backup documentation
 • Perform product costing and annual standard cost calculation in SAP
 • Perform all cost accounting activities during month end and annual closing
 • Prepare monthly balance sheet account reconciliations for assigned accounts – identify and investigate all variances and ensure that they are resolved timely
 • Prepare variance explanations of Balance Sheet and P&L accounts variance report
 • Coordinate and prepare quarterly Balance Sheet Review incl. Management Summary
 • Support US GAAP and local audit with external auditors and communicate and manage deliverables
 • Preparation of various statistical declarations
 • Prepare tax related reporting.

Requirements

 • University degree with proven financial technical skills
 • Work experience 3+ years in the General Ledger
 • Fluent in English & German
 • Intellectual capacity to link accounting concepts to underlying financial data systems in order to understand, analyze and interpret actual results and troubleshoot any issues with the data
 • Action and result oriented, attentive to deadlines
 • Good Knowledge in US-GAAP – German GAAP will be an advantage
 • Proficiency in Microsoft Office
 • Very good experience in SAP
 • High level of flexibility and being able to cope with stress
 • Analytical mind and eye for detail
 • Adaptable and motivated for team work in multicultural environment.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony