Job Description

As Finance Analyst in Supply Chain Team you will actively help the SC Finance Lead to control and navigate the Supply Chain costs, including COGs and MOVE, and support decision making via the preparation of insightful reporting and presentations in addition to performance analysis, which includes financial planning and forecasting support.

Initial responsibilities in this role are focused on the knowledge capture. It will take up to several months to transition the know-how into our Krakow center, until the actual delivery will start. In that time, you will have a direct exposure to the business unit or sector processes focusing on those that you will become responsible for ; you will cooperate closely with key stakeholders to shape the service model; and we encourage you to identify, design, and document improvement solutions. On top of that, you will build business relationships, and pioneer the new way of working at our Krakow center.

Main accountabilities

 • Provide monthly PPV, MOH reporting and variance analysis for Snacks and Beverage businesses in the Market Unit together with the applicable insights
 • Execution of standard costing for the Market Unit and Sites
 • Coordinate Transfer Prices calculation and communication for the export and import products
 • Run calculations for the Direct and Fixed MOH Costs allocations in AOP and other forecast processes
 • Support business with ad-hoc analyses & financial modeling, incl. profitability analysis by product based on TM1 calculations
 • Work closely with Global Procurement to understand Raw Material trends and provide regular overviews to MU Teams
 • Prepare and distribute reports to relevant stakeholders (MU Finance, SC Teams, etc.)
 • Actively participate in process and system improvement projects in KBS for COGS and MOVE area
 • Guard the harmonized reporting policies and framework execution, regulated in the Blue Book, across all Markets in Europe
 • Provide CAPEX projects administration in the system, including preparation of monthly and ad hoc CAPEX reports
 • Drive accuracy and timeliness of TM1 COGS and MOVE Mosaic data and process

Qualifications/Requirements

 • University degree (Economics, Finance, Business Degree)
 • At least 2 years of experience in Finance Planning (international production company beneficial)
 • High proficiency in MS Office (Excel)
 • Excellent analytical skills
 • Great interpersonal skills and ease at working with stakeholders at different levels within the organization and with a virtual team
 • Ability to deal with unstructured problems in the complex matrix organization
 • Self-starter attitude and willingness to work autonomously without close supervision
 • Strong organization skills with a passion for detail
 • Excellent English

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony