Fixed Assets Controller

 

RESPONSIBILITIES
• Responsible for the company-wide IT asset management of clients (hardware
in general, further end devices) as well as the further development of the related
processes
• Responsible for the collection and analysis of asset data in the various systems (SAP,
IVANTI, Snow)
• Monitoring and managing all relevant IT assets worldwide throughout the entire
product lifecycle
• Commenting on deviations, creating reports and recommendations for action for IT
management
• Competent contact for specialist departments on issues relating to asset management,
depreciation, leasing costs (until 2024) and the associated budgets
• Competent contact also for external partner companies involved
in procurement/installation of hardware (CBC, EAF, Bechtle)
• Communication with all key users at all locations
• Carrying out process and IT audits/checks with regard to compliance with the defined
standards (also at subsidiaries abroad)

REQUIREMENTS
• Successfully completed studies in economics, business informatics, computer science
or a comparable qualification
• Several years of professional experience in the financial area, preferably in internal
auditing, controlling or in an auditing company
• Broad expertise in the fields of financial controlling, as well as cost and investment
accounting.
• Very good MS Office and ideally SAP skills
• Fluent in written and spoken English, communicative German
• Willingness to travel on business in other European countries (< 20 %)
• High degree of customer orientation as well as good assertiveness
• Very good skills in structuring and describing complex issues in a comprehensible way
• High quality standards for oneself
• Ability to work in a team

THE COMPANY OFFERS
• Flexible working hours,
• Possibility to create completely new Team,
• Stable employment and social package (private medical care, group insurance, and
other benefits),
• Comfortable working environment: well-located office next to Bonarka City Center,
relax room, fresh fruits, integration events and a friendly atmosphere,
• Opportunity to participate in engaging projects in an international environment.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony