Financial Services Legal Specialist

Law

YOUR ROLE

Are you well organized, with an eye for detail, while understanding the big picture at the same time? Do you know how to take care of business needs and provide high level legal? Do you have a strong ability to manage and coordinate multiple internal and external interfaces? Are you experienced in contract negotiations?

If you reply to these questions with “yes” then we are looking for you as a legal specialist to:

 • negotiate contracts and documentation (in particular LMA loan documents and onboarding documentation for banks) with external counterparties; review change requests and coordinate them with the business teams
 • act as first point of legal contact for internal projects regarding legal and regulatory aspects related to new digital offerings
 • provide legal advice to internal stakeholders and colleagues

 

YOUR TEAM

You’ll be joining the Private & Corporate and Wealth Management Switzerland Legal team. You’ll be working in Krakow – Zabierzow. The team is i.a. responsible for drafting, reviewing and negotiating contracts and providing legal advice to internal stakeholders with respect to financial services.

 

THE COMPANY VALUES

 • a master degree in Law and licensed attorney
 • business fluency in English (knowledge of Italian, French or German is an additional asset)
 • experience in LMA loan documentation negotiations
 • solid experience in an international environment such as law firm, in-house legal department, with focus on financial industry a/o banking topics
 • solid EU law/regulation knowledge
 • enthusiasm to learn about foreign legal bases/systems (e.g. Swiss law)
 • interest in project work/management, ability and willingness to work proactively and independently to tight deadlines and to prioritize own workload
 • strong analytical, negotiation and interpersonal skills
 • good problem-solving and analytical skills, with a keen eye for both the details and the big picture, able to identify and manage risks in a new and evolving business

 

THE COMPANY OFFERS

 • Possibility of working remotely (home office)
 • Prestigious place to work with very good reputation
 • Competitive salary
 • Standard benefits such as medical insurance, sports card, annual performance-driven salary component, and other company-specific extras
 • Extensive training and development program to excel in your role and to shape your long term career path with us

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony