Financial Controller

 

 

DEVELOP YOURSELF WHILE:

 • Setting up and/or maintenance of the general ledger and sub-ledgers in ERP
 • Reviewing and timely submission of returns (Report 1, Sigma, Statutory) and presentation to Finance Manager
 • Local compliance/branch accounting and including tax reporting
 • Challenging and reviewing Group Investment Proposal and determining accounting impact (accounting notes preparation) for respective entities
 • Ensuring smooth, best in class governance processes and compliance with Group policies (Risk management, Internal & External audits)
 • Preparation of joint venture billings, cash calls and payment instructions
 • Taking a lead in managing internal stakeholder relationships within SBSC Krakow, Tax, Legal, Finance in the Business and IT
 • Supporting implementation/liquidation new upstream entities
 • Advising on the complex transactions and preparing the accounting notes
 • Challenging and reviewing Group Investment Proposal
 • Working closely with Legal, Tax department, FiB, JV partners to be compliant with local/branch/ventures requirements

 

 

THE COMPANY VALUES:

 • Strong background in controlling and accounting, an accounting degree is preferred (ACCA, CIMA or equivalent)
 • 6-10 years of experience in finance, accounting area
 • Ability to translate contracts into accounting notes / notes for file
 • Ability to quickly familiarize to new business
 • Excellent analytical and problem solving, presentation and communication skills
 • Adherence to processes, policies and procedures
 • Service minded with a pro-active attitude
 • Ability to work with virtual teams, across cultures and time zones
 • Ability to achieve results through influencing and motivating others
 • Ability to work in a rapidly changing and demanding environment
 • Excellent communication skills as well as interpersonal and relationship building skills

 

 

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Meaningful work in a company that is universally respected as a truly global energy leader (one of the world’s biggest companies according to Fortune Global 500)
 • Unique opportunity to fulfill your potential with personal and professional development programs
 • Work in a smart and motivated team within a supportive and inclusive culture with strong values
 • Attractive salary and bonuses that include:
  o Complex medical care and individual life insurance
  o Sports programme & facilities e.g. Multisport Benefits Card, vouchers for free
  time activities (cinema, theatre, wellness)
  o Shell petrol discounts
  o Flexible working hours
  o Good atmosphere at work and comfortable working environment: own
  canteen with discounts for employees, fresh fruits in the office, underground
  parking lot and a few relax rooms
 • Opportunity to participate in various social and community projects

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony