Finance Solutions Delivery Expert – Information Management and Analytics

 

DEVELOP YOURSELF WHILE

 • Assisting in the analysis of business requests such as Product, SCOA, statutory changes to major projects such as the disposal of Spreads business OTIF as approved by the Finance Information Council.
 • Assisting in the design and successful implementation for all such Finance business information requests in all Finance data warehouses across in the relevant region Sirius (Europe), Cordillera (North America, LATAM) and U2K2 (NAMETRUB, Africa,
  North Asia, SEAA).
 • Assisting in the build, test and regional deployment of such E-2-E information solutions, assisting in the managing and co-ordinating of a large regional network of cross-functional internal and external teams including IT, Process, Master data, country business, etc.
 • Driving continuous improvement across all live platforms and products and ensure service levels are available, monitored and met.

 

KEY REQUIREMENTS

 • Graduate and Qualified management accountant
 • Minimum 4 years’ experience built up over a number of Finance and Information Management roles including Financial and Management reporting, plus IM and data modelling roles in a large multi-category and multi-geography company
 • Experience in translating business requirements into the design of end-to-end regional and local information solutions spanning source SAP transaction systems through to data modelling, data warehouses and linking through to front-end tools such as Power BI
 • Experience in large regional projects to build, test and deployment of such E-2-E information solutions, playing a key role to work with a large global network of cross-functional internal and external teams including IT, Process, Master data,
  country business, etc
 • Ability to work under pressure and meet strict deadlines.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony