External Relations Content Advisor

Responsibilities:

 • Managing Day to day content delivery
 • Developing content for digital campaigns
 • Developing other content supporting Shell reputational objectives
 • Developing and maintaining strong and trusted relationships with ER advisers
 • Managing ER input to all group reports
 • Managing/publicizing/promoting internal and external professional learning experiences
 • Supporting Shell’s presence at selective industry and non-industry events by drafting and reviewing core materials and amplifying our activities as part of an integrated communications plan, including social media
 • Coordinating input to quarterly briefing materials for the business, Investor Relations and annual reports
 • Using and enhancing measurement reports across traditional and social media to ensuring high quality external insights
 • Developing content for social media accounts
 • Developing external presentations outlines, inputting for speeches and presentations, briefing points, bio’s and company/industry backgrounds, briefing production, liaise with event organisers, social media
 • 5 ER roles will be supporting Downststream, Upstream, Integrated Gas & New Energies businesses and MENA or UK region

 

Requirements:

 • The successful candidate should be a highly experienced ER professional – with experience across as many disciplines of corporate communications as possible (key are stakeholder relations, business partnering, editorial/media relations, digital/social)
 • Strong writing skills are essential as is the ability to cut through complex information to deliver strategic and impactful communications
 • English min. C1/C2 is a must
 • Ability to juggle multiple briefs simultaneously so the ability to priorities and manage workload is key
 • Creativity
 • Creating Effective Content
 • Experience in managing social media and press
 • Highly collaborative mind-set with the ability to build strong working relationships across ER
 • Ability to work effectively in a global, multi-cultural and virtual environment, whilst under tight deadlines
 • ​University degree

 

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony