External Relations Business Partner

 

 

Develop yourself while:

 

 • Creating, managing and log communications and content assets (stories, content, presentations, videos, photos, etc.)
 • Assisting in the delivery of the Retail Thought Leadership Programme through managing end to end of external delivery of speaking opportunities including: pitching senior leaders for events, developing content, speaker briefing packs and measuring impact.
 • Designing and delivering a multi-channel Social Media plan to support the Thought Leadership programme by seeking out best practice and new approaches to communicating online and managing a social media voice
 • Managing updates to key business figures and maintain assets e.g. infographics, narrative up to date. Communication relevant updates to relevant internal audiences.
 • Planning and managing a range of internal events and work with appropriate internal teams and external agencies to ensure successful delivery
 • Supporting local business and ER teams to develop locally relevant activity based on global retail priorities.
 • Supporting Global ER Retail lead in overall day-to-day communications activities. E.g. sign-off messaging, advise on disclosures, support on emerging issues/opportunities, etc.
 • Owning and maintaining calendar of events, business milestones, team activities.

 

The company values:

 

 • Strong communications background with track record experience in external affairs/or media
 • Demonstrable commercial acumen and understanding of global business
 • Able to think strategically and translate business objectives into multi-channel strategies/plans
 • Proven track record of delivering on time and on budget, strong planning and project management skills
 • Strong and proven ability to write in English. Able to story-tell to land messages powerfully. Excellent English C1/C2 (Native English speaker with a journalistic/editorial background would be an advantage.)
 • Self-starter showing high degree of personal initiative, drive, and desire to come up with new business targeted creative solutions
 • Experience of digital and social channels
 • Proven skills to deliver under time pressure with little supervision
 • Strong project management skills, organized and thorough attention to detail

 

The company offers:

 • Meaningful work in a company that is universally respected as a truly global energy leader (one of the world’s biggest companies according to Fortune Global 500)
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment: own canteen and a few relax rooms
 • Attractive salary package and yearly bonuses
 • Complex medical care and individual life insurance
 • Sport programmes and facilities e.g. Multisport Card, vouchers for free time activities
 • Additional funds for trainings and certifications, sport sections and the Euro Card
 • Bonus for referring your friend to work

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony