Engineer – Cloud Platform

IT

 

Develop yourself while:

 • Being responsible for the technical conception and implementation of innovative enterprise solutions using the Microsoft Azure and AWS ecosystem.
 • Migration of legacy system into cloud services
 • Being responsible for the continuous optimization of existing environments in close cooperation with customers, architects, specialist teams and suppliers.
 • Consulting for customer requirements regarding technical realization.
 • Ensuring the operational developing of IT services.
 • Design and implementation of automation concepts.
 • Collaboration and commitment in the further development of IT services even beyond the borders of our own domain.
 • Analysis and sustainable elimination of problems by processing tickets within the company’s Incident framework and 3rd level specialist.
 • Ensuring the transfer of know-how and training to the teams and service providers.
 • Guiding and leading activities in the scope of projects and operational enhancements in the setup / installation of new environments.
 • Draft and reporting of operational key performance indicators.
 • Global IT Support in all infrastructure domains
 • Monitor and Maintain the excisting environment

 

THE COMPANY VALUES:

 • Experience in design, operation and migration of enterprise landscapes.
 • Very good knowledge of scripting, container technologies, orchestration/scheduling, Infrastructure as Code and CI/CD.
 • Hands on experience with container orchestration, Kubernetes and Terraform in Azure or AWS environments
 • Very Good knowledge of the Microsoft Azure or AWS ecosystem and integration into existing landscapes.
 • Very good knowledge of microservice concepts as well as cloud-based applications and databases.
 • Experience in understanding grown environments, overarching functional requirements and their independent implementation in state-of-the-arttechnologies.
 • Capacity to understand and fulfill the complete life cycle of an IT service and to design all necessary processes.
 • General knowledge and experience in automating operating processes.
 • Good understanding of network concepts, VPN, DNS and routing as well as security and authentication and authorization mechanisms
 • Scripting skills including Bash, PowerShell, Python, etc. are an advantage.
 • Knowledge of at least one object-oriented programming language is a plus.
 • Good knowledge of ITIL processes and the work of agile Devops oriented teams.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony