Endpoint Security Infrastructure Specialist

IT

 

Responsibilities:

 • Administration of global endpoint protection solution
 • Malware analysis and administration of the Sandbox
 • Working on daily business tasks (troubleshooting and change requests) also on other Security systems (e.g. proxy, firewall)
 • Responsible for ensuring the services functionality globally
 • Implementing changes to the current infrastructure setup
 • Responsible for Lifecycle and Patch Management of the IT Security systems and Endpoints (servers/clients)

 

Requirements:

 • BA or BS in Computer Science, Information Technologies degree preferred
 • At least 5 years of working in large complex network environments and international teams
 • At least 3 years of proven commercial experience administering IT Security systems (esp. Endpoint Security solutions) within windows environments
 • Advanced IT (operating systems, networking) and IT Security knowledge (system and network security) incl. IT security tools
 • Deep knowledge of McAfee ePolicy Orchestrator, FortiSandbox and Malware Analysis is a plus
 • Good knowledge in other security topics like Firewall, Proxy, Encryption and SIEM
 • 2nd/3rd Level Support Experience in relevant field
 • Ability to work in multi vendor environment, with different support modes and models
 • Ability to work with different service management / ticketing tools
 • Prior experience with ITIL processes, especially with Incident, Change and Problem Management
 • Knowledge of production companies structure with support distributed across multiple locations around the globe
 • Ability to work with new IT Security systems and solutions
 • Interested in being up to date to IT Security topics and new technologies
 • Fluent in English
 • ITIL Knowledge on Foundation Level
 • Excellent communication skills
 • Some travel within EMEA expected ca. 10-15% yearly
 • Technology related security certifications
 • Willingness to learn and develop in different areas of technologies related with the position and current or future business needs

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony