Dyrektor Zarządzający w branży deweloperskiej

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Zarządzanie procesem wyboru i zakupu gruntów i nieruchomości na cele realizacji inwestycji deweloperskich
Zarządzanie procesem przygotowania inwestycji deweloperskich mieszkaniowych i biurowych do realizacji
Zarządzanie procesem wyboru pracowni projektowych i nadzoru nad pracami projektowymi i uzyskiwaniem decyzji administracyjnych
Zarządzanie procesami realizacji inwestycji deweloperskich
Zarządzanie procesami przygotowania i realizacji kampanii reklamowych dla poszczególnych projektów deweloperskich
Zarządzanie procesem sprzedaży lokali mieszkalnych i wynajmu lokali biurowych
Zarządzanie procesami uzyskiwania finansowania kredytowego na poszczególne projekty deweloperskie
Zarządzanie grupą firm deweloperskich w zakresie organizacyjnym, finansowym i personalnym

WYMAGANIA:
Wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowane studia techniczne na kierunku budowlanym
Min. pięcioletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym prowadzeniu równolegle kilku projektów inwestycyjnych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym w zakresie technicznym i handlowym
Doświadczenie w koordynacji poszczególnych etapów procesu deweloperskiego
Doświadczenie w zarządzaniu firmą z wielopoziomową strukturą
Znajomość prawa budowlanego
Kompetencje menadżerskie
Umiejętność strategicznego myślenia oraz zarządzania wieloma projektami inwestycyjnymi, oraz zespołem handlowym
Asertywność, zdecydowanie oraz wysokie umiejętności interpersonalne
Wysokie umiejętności organizowania i nadzorowania pracy własnej i podległych zespołów
Wysoki poziom umiejętności negocjacji
Język angielski

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony