Dyrektor Sprzedaży – Branża farmaceutyczna

Firma: jeden z topowych producentów wyrobów farmaceutycznych z siedzibą w Krakowie.

Zakres obowiązków:
 Planowanie oraz realizacja strategii sprzedażowej firmy
 Tworzenie planów sprzedażowych oraz nadzór i odpowiedzialność za ich realizację
 Budowanie długofalowych relacji ze strategicznymi Klientami
 Zarządzanie kilkudziesięcioma osobami w Dziale Handlowym oraz w Dziale Wsparcia
Sprzedaży
 Negocjowanie warunków sprzedaży i zawieranie umów
 Zarządzanie budżetem Działu Handlowego
 Przygotowywanie analiz i prognoz sprzedażowych, w tym analiz statystyk działu
sprzedazy w celu ustalenia polityki sprzedaży, analiz rynku, w celu określenia potrzeb
klienta, cennika, rodzaju i znaczenia konkurencji

 Kształtowanie standardów funkcjonowania Działu Handlowego (procedury, zasoby,
etc.)
 Raportowanie przed Zarządem i analizowanie wyników sprzedażowych oraz
wyznaczenie kierunków działań w celu ich zwiększenia
 Analiza rynku i identyfikowanie nowych możliwości rozwoju sprzedaży/nowych
kanałów sprzedaży oraz działań konkurencji

Oczekiwania względem kandydatów:
 Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze zarządzania Działem Handlowym w firmie o
wysokich standardach
 Doświadczenie w przygotowywaniu oraz wdrażaniu efektywnej strategii handlowej –
poparte konkretnymi sukcesami
 Bardzo dobra znajomość dobrej praktyki dystrybucyjnej
 Doświadczenie w branży farmaceutycznej lub FMCG
 Doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami sprzedaży
 Umiejętność sprawnej i efektywnej współpracy z różnymi działami w firmie
 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 Wysoki poziom kompetencji managerskich
 Myślenie strategiczne oraz umiejętność spojrzenia na biznes jako na całość
 Znakomite umiejętności w zakresie budowania i rozwijania współpracy z partnerami
biznesowymi
 Dobrze rozwinięta umiejętność analitycznego myślenia
 Elastyczność w działaniu oraz gotowość do wdrażania nowych rozwiązań

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony