DEVELOP YOURSELF WHILE:

1. Sourcing execution (day to day sourcing activities)

 • Apply sourcing strategy or instructions defined by European Procurement Policy and Frame agreements
 • Develop and apply own sourcing strategy for categories, not governed
  by European Procurement Policy and Frame agreements
 • Elaborate specifications and statement of work with requesters
 • Identify potential suppliers and propose the list of potential suppliers to requesters
 • Launch RFQ to pre-selected suppliers and facilitate the process of suppliers selection (technical and commercial) with requesters
 • Select supplier and negotiate contracts

2. Contract Implementation and Management

 • Explain contracts to Requitioners for deployment and appropriate
  execution in the system
 • Establish measures and controls to ensure and track successful
  implementation of the contract

3. Suppliers relationship management

 • Lead SRM activities for key suppliers of his/her category
 • Manages supplier relationships (Guarantees, Penalties, Claims, Supplier Reviews, Performance and risks management (in case of a complex situation)
 • Ensure compliance with respect to supplier qualification incl. audit, CSR, Risk Management and contribute to those

4. Stakeholders management

 • Develop and manage the relationship with internal customers
 • Lead working sessions with internal customers to identify TCO reduction opportunities
 • Boost influence and recognition of the procurement function within the community of Business Stakeholders

5. Continuous Improvement

 • Conduct periodic surveys to measure customer feedback for continuous
  improvement in collaboration with the Performance Management Lead
 • Undertake corrective actions with suppliers to improve performance and track progress

6. Reporting

 • Analyze spot buys reduction opportunities provided by Procurement Operations Lead
 • Provide periodic activity reporting (Monthly Follow up on savings)

 

THE COMPANY VALUES:

 • Master’s degree
 • >3-5 years of experience in Procurement
 • Fluent English (B2 as the minimum)
 • Industry expertise
 • Strategic planning and strategic sourcing
 • Functional & Value Analysis, (re)-design to cost techniques
 • Supplier relationship Management incl. financial analysis
 • Cost and risk management
 • TCO analysis
 • Negotiation
 • Contract Management
 • Analytical skills
 • Soft skills (well-organized, team player, safety oriented, commercially smart)

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Contract for a three-month trial period and then a contract for an indefinite period
 • An annual bonus of up to 10% of the annual salary based on the achievement of quantitative and qualitative objectives set with the managers
 • An additional 3 days paid leave in a year – 2 days designated by the company in the vicinity of long weekends, one day to choose by an employee
 • Medical care (LUXMED)
 • Life insurance
 • Full-year travel insurance
 • Co-financing of the multisport card
 • Co-financing holidays
 • Co-financing of a language course

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony