Data Engineer (global position)

IT

Data Engineer (Big Data) would be a part of the Digital and Technology department that is located in Cracow.

Data Engineer will join the Smart Manufactory team (6 people globally) in Supply Chain Domain. He/She will provide services to intelligently support the shop floor of our 180 manufactories in their increasingly complex tasks and unlock opportunities through insights that we never had before.

The Smart Manufactory is an industrial facility with very high efficiency, very low maintenance time that can be monitored, diagnosed, and improved on site or remotely thanks to digital.​

You will work closely together with the Development Teams of our suppliers, Product Owners, Deployment Teams and Supply Chain organization centrally and in our Manufactories.

 

RESPONSIBILITIES

 • Work with Product Owners to help them leverage smart data solutions
 • Providing guidance on suitable options for designing and creating data pipelines for the analytical solutions to/from data lakes/data warehouses to e.g. microservices or API’s.
 • Building ELT jobs based on jointly defined requirements
 • Actively exploring, designing, building and supporting the Data Platform
 • Works closely with both the backend developers as well as the IT data architecture group
 • Develop data set processes for data modeling, mining, and production.
 • Mine and analyze data to drive optimization and improvements
 • Develop custom data models and algorithms to apply to data sets.
 • Be a strong advocate for a culture of process and data quality across development teams
 • Gather requirements and support to build roadmaps and architectures to help the Product Team achieve their goals
 • Managing the quality of the solution and technical debt
 • Follow an agile development methodology

 

THE COMPANY VALUES

 • A MSc (or PhD) in Computer Science, Mathematics, Physics, or related technical field
 • 4+ years of experience with modern data architectures like Hadoop, Greenplum, Spark, CouchDB, Elastic, Glue, Kinesis, S3, Lambda, Athena, EventHub, etc.
 • Experienced with data modelling, design patterns, building highly scalable and secure analytical solutions
 • Experienced with SQL, scripting languages (Python, Perl, Ruby), UNIX shell scripting, versioning systems (e.g. Git)
 • Supporting tooling such as Gitlab (CI/CD), Terraform (Infra) Experience with AWS IoT core components
 • A plus is experience in
  • Connecting a modern data architecture with TeraData, Oracle, MySQL, SAP HANA, Power BI, QlikView (or similar reporting and BI package).
  • Industrial protocols and/or concentrator suites like Kepware Server, GE Historian, etc.
  • Knowledge of CHEF (orchestrator)
 • Strong hands-on and pragmatic problem-solving skills

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony