Data Scientist Business Intelligence (Finance)

 

Data Scientist Business Intelligence is a newly established position in Poland with a strategic accountability for Information and Analystics
products. The person will drive global initiatives, aimed to build and deploy end-toend technical solutions for the Finance Department.
As an experienced systems architect, the person will hold highly crucial to the business global position, creating and developing IT systems, data warehouses, tools and reports.
She/he will take decisions, lead, drive instead of collaborating, participating and taking part.

 

Develop yourself while:

Translating business requirements into the design of end-to-end global and local information solutions spanning source SAP transaction systems through to data modelling, data warehouses, master data
Being involved in designing the dimensions and facts for a data warehouse.
Designing and implementing security models/roles in reporting solution.
Creating reports and charts in reporting tools like Power BI for dashboard for various user stories.
Conducting testing of new developments / change requests to confirm acceptance, ideally to include check of basic coding
Managing historical data migration.
Being a product owner responsible for design and successful implementation for all Finance business performance requests in all Finance data warehouses across the globe from requests such as Product, SCOA, statutory changes to major projects such as the disposal of Spreads business OTIF as approved by the Finance Information Council.
Driving continuous improvement across all live platforms and products and ensure service levels are available, monitored and met.
Delivering projects through Agile methodology.
Management and development of a virtual team across geography

 

Requirements:

Minimum 5 years of experience built up over a number of Data Engineering / Information Management (IM) global or regional roles in a large multi-category and multi-geography company
Experience with Finance processes
Fully operational in tools like R, Python, Azure, Databricks, Teradata, SQL, AAS, Hadoop, Excel and basic understanding of SAP COPA/BW as source systems.
Experience in creating reports and charts in reporting tools like Power BI for dashboard
Experience in leading complex global project aimed to create end to end Information Management solutions as well as coordinating a large multifunctional team (internal and external teams including IT, Process, Master data, country business, etc. )
Experience in people management and development of a virtual team across geography.
Basic understanding of ETL jobs/scripts for cleansing, transforming and organizing the data required for business and loading the data warehouse.
Experience in root cause analysis for any discrepancy in the data and addressing data quality issues. Creating and monitoring reporting schedules and running reporting operation as a service.
Data exploration and profiling skills, ideally by using R, Python.

 

The company offers:

An opportunity to growth within one of the largest FMCG companies in the world
while holding the indepedent, global expert role
Very attractive annual bonus
Private medical healthcare at one of the two medical centers
Life insurance
Mutilsport card
Employee Pension Scheme
Soft (e.g. Stakeholder management, motivating and engaging people) and hard skills
trainings (e.g. Excel, Power BI)
Co-financing of post-graduate studies, language courses, CIMA certification etc.
Home office

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony