DATA ENGINEER (AI/ML/BLOCKCHAIN)

KEY RESPONSIBILITIES:

• Lead, consult and implement digital transformation initiatives across all business functions considering the latest technological trends especially within the AI & Advanced Analytics space
• Work within a global team and partner with senior management to build awareness, asses opportunities for new technologies and maximize value/impact of the function
• Build trust and strong working relationships with Business and Technology stakeholders
• Push forward the capabilities and performance of the team to strengthen and expand the service offering of the unit which align with the business needs for today and the future


EXPERIENCE AND QUALIFICATIONREQUIRED:

• Several years of experience in end-to-end delivery of data analytics/BI projects with a prominent or boutique consulting firm or other similar firms
• Knowledge and experience in at least 3 of following following tools/technologies:
Alteryx, Dataiku, Spark, Python, Scala, Java, Databricks, DAX, SQL
• Exposure to a range of on-premises and Azure data sources (SQL Server, Oracle, Analysis Services, Azure Data Factory, Synapse, Cosmos DB, Data Lake etc.)
• Working experience in an agile and iterative development environment
• Data engineering and data modelling experience
• Development experience with Power BI and/or Tableau (beneficial)
• Understanding of data visualization best practices for building reports, dashboards, KPIs, etc.
• Analytical thinking to translate requirements and data into informative visuals
• Ability to work collaboratively with key users and stakeholders to run workshops, establish user stories and understand business processes, gather and challenge requirements, and encourage continuous feedback

• Hihgly driven and motivated with a can-do attitude, eager to learn and solve complex problems, preferably with experience in the banking or financial services industry
• In addition to strong analytical background, attention to detail along with structured organization and planning skills
• Experience in one or more of the following topics is a plus: Machine Learning, Big Data, Natural Language Processing (NLP)
• Any applicable certifications will be considered as a plus
• Fluent in English both written and spoken, other languages as a plus

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony