Customer Operations Specialist Bulgarian Speaker

If you are communicative, detail oriented and motivated person then we are looking for you!
As a Customer Operations Specialist you will provide high quality frontline customer facing
service to support the Retail End to End integrated team. Deliver effective communications,
value-adding interactions and efficient issue resolution. Provide high quality set up and
maintenance of Retailer Master Data and support resolution of Retailer Cards related
disputes.

Moreover, you would:
• Collaborate and build relationships/partnerships with Sales and Functional Leaders
across the organisation.
• Adopt Customer 1st mindset and utilise the Customer Operations Specialists
behaviours to deliver an exceptional customer experience.
• Identify opportunities for Continuous (CI) Improvement and added value for Shell and
our customers, and embed Standard Work principles into core daily activities.
• Handle a range of front line customer enquiries within the agreed processes and ways
of working

THE COMPANY VALUES
 Very good Bulgarian (C1) and English
 Excellent communication skills
 You’ll need strong Customer service ethic and ability to understand, meet and
champion the Customer’s needs, while staying within the policies and procedures
 Ability to deal with multiple tasks and work in a dynamic environment
 A proven ability to cooperate efficiently in a team
 You’ll ideally have good working knowledge of MS Office tools and Outlook
 Demonstrated good analytical skills

THE COMPANY OFFERS
 Meaningful work in a company that is universally respected as a truly global energy
leader (one of the world’s biggest companies according to Fortune Global 500)
 Unique opportunity to fulfill your potential with personal development programs
 Work in a smart, motivated team within a supportive and inclusive culture with
strong values
 Attractive salary and bonuses that include:
o Complex medical care and individual life insurance
o Sports programme & facilities e.g. Multisport Benefits Card, vouchers for free time
activities (cinema, theatre, wellness)
o Shell petrol discounts
o Flexible working hours
o Good atmosphere at work and comfortable working environment: own canteen
with discounts for employees, fresh fruits in the office, underground parking lot and
a few relax rooms
 Opportunity to participate in various social and community projects

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony