Credit Cash Application Associate with Bulgarian

JOB DESCRIPTION:
 Ensure that all cash has been entered into the system, banked on the due date and
that receipts are applied to customer accounts.
 Apply credit and debit notes to customer invoices & release cash security
 Run “Pre-payment Report” to monitor the pre payment process. After the billing
document has been created, when automatic allocation process doesn’t work,
manually match pre-payments against invoices.
 Perform booking and release of securities in SAP
 Acknowledge receipt of complaint with customer, investigate & resolve the
complaint.
 Monitor performance metrics and Perform the monthly reconciliation of General
ledger accounts
 Ensure that unidentified receipts are properly coordinated with the bank, cash
management team (back-end treasury); and to other relevant parties to ensure
resolution within prescribed timeline.

THE COMPANY VALUES
 Very good level of Bulgarian and English (B2)
 Results focused teamplayer with excellent communication skills
 Strong analytical skills
 Strong problem solving skills
 Up to 1 year of experience in finance/accounting area preferred
 Knowledge of cash application is welcome
 Good working knowledge of MS Office tools (Outlook, Excel, etc.)
 Basic knowledge of SAP

THE COMPANY OFFERS
 Meaningful work in a company that is universally respected as a truly global energy
leader (one of the world’s biggest companies according to Fortune Global 500)
 Unique opportunity to fulfill your potential with personal development programs
 Work in a smart, motivated team within a supportive and inclusive culture with
strong values
 Attractive salary and bonuses that include:
o Complex medical care and individual life insurance
o Sports programme & facilities e.g. Multisport Benefits Card, vouchers for free time
activities (cinema, theatre, wellness)
o Shell petrol discounts
o Flexible working hours
o Good atmosphere at work and comfortable working environment: own canteen
with discounts for employees, fresh fruits in the office, underground parking lot and
a few relax rooms
 Opportunity to participate in various social and community projects

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony