Continous Improvement Manager

Responsibilities:

 • Acting as focal point for SSC processes, communicate with clients, other service providers, and management
 • As a part of the SSC Europe Management team providing continuous review of the Centre resources, processes, effectiveness and efficiency indicators, ensuring that the operational risks and opportunities are identified without delays and corrective actions are duly planned
 • Driving process harmonization, improvement and automation
 • Facilitating and drive implementation of Robotic Process Automation (RPA)
 • Working with the operational teams lead the development of process solutions to improve operations
 • Implementing and driving continuos improvement programs
 • Collaborating closely with Global Process Manager SSC, Regional Process Managers SSC and Global Officers (Process Owners)
 • Leading the process review from the compliance and regulatory perspective
 • Supporting the development and deliver te training programs on new SSC processes, rules and regulations as needed
 • Setting the framework and manage the establishment of a firm system of metrics and targets to improve process effectiveness and efficiency
 • Developing, managing and preparing SSC process reports for management and customer
 • Assisting in promoting the implementation of best practices
 • Recommending innovative (technical) solutions to improve operational effectiveness

 

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Business Administration, Quality Process Engineering or other applicable field required
 • Master’s degree highly desirable
 • Six Sigma Green Belt (or higher) or similar process improvement related certificate
 • A breadth of functional and administrative process knowledge, to enable effective engagement across all services. A comprehensive understanding of relevant operating systems lile SAP
 • 2+ years’ experience leading process improvement efforts with proven ability to drive continuous process improvement inititative of administrative processes such as Makreting, Finance, Procurement etc.
 • 3+ years project experience and transformational change delivery within a fast-paced administrative service function (e.g. Finance, Marketing, Procurement, other)
 • Robust knowledge of MS Office applications required; especially SharePoint, Word, PowerPoint, Outlook
 • Good Knowledge of Business Process Management and ERP (SAP) tools preferred
 • Proven track record of leading successful change across functional and geographic boundaries
 • Experience in constructing actionable strategies and managing the implementation
 • Relevant experience interacting with senior and executive management, including experience managing and influencing virtual teams
 • Strong business acumen and ability to build consensus with all business partners
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Demonstrated ability to lead and motivate others
 • Demonstrated proficiency with Lean tools/methods
 • Fluent in English, a proficiency in any other European language would be an asset
 • Demonstrated ability to understand and document processes at varying degrees of detail
 • Demonstrated experience in initiating, managing and implementing different scale of business transformation projects / program

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony