Cloud Migration Architect (AWS)

IT

The company is starting Global Cloud Migration program and setting up Cloud Migration teams in Buenos Aires (Argentina), Jakarta (Indonesia) and Krakow (Poland). The teams will be working on Migrating and Modernizing Applications Portfolio of almost 1,000 applications to Public Cloud (AWS).

 

They are offering unique opportunity to join large global program in a challenging role that offers great learning opportunities and professional growth. We will provide all required support in professional development and will support advanced levels of AWS Certifications for our team members working in this program.

 

EXPECTATIONS: 

 • Practical experience in designing cloud native application architectures
 • Extensive experience of deploying technology solutions across cloud-native platforms, predominantly in Amazon Web Services
 • Strong development skills with one or more programming/scripting languages (C#, Java, Python, JavaScript, Bash, PowerShell)
 • Knowledge and experience of DevSecOps Practices and Tools
 • Excellent skills and experience in the deployment and management of application, and their configuration, through some of the following: Ansible, Python, Javascript and Terraform
 • Very good understanding of AWS cloud platform and tools that are used for applications migration and maintenance
 • Understanding of security and networking principles in a cloud-native environment
 • Good understanding of databases (MS SQL/mysql/postgresql/etc.)
 • Experience of applications and infra monitoring and alerting technologies
 • Confirmed experience as an IT technology professional (10+ years)
 • Ability to translate IT solution strategies to stakeholders and other IT professionals
 • Understanding of agile delivery methods (SCRUM, DevOps)
 • Good communication skills
 • Proficiency in English

 

RESPONSIBILITIES: 

 • Govern technical designs for the applications moving to a public cloud by applying  architectural standards
 • Support Cloud Migration teams during Applications Analysis, Migration Strategy Definition and Migration Execution phases
 • Support the teams in taking the best decisions while migrating Applications to AWS cloud between Re-host, Re-platform and Re-factor migration strategies
 • Be part of the Agile Cloud Migration Team and work with Cloud Software Engineers, Developers, External Partners to ensure applications portfolio modernization
 • Ensure achievement best balance between the speed of applications migration to the Cloud and level of applications modernization
 • Together with other architects, develop Cloud Migration Standards and Guidelines
 • Actively participate in the global architecture community of practice and mentor engineers in the development of their skills to follow good development practices

 

THE COMPANY OFFERS: 

 • private medical and dental care, life insurance
 • subsidized meals in company canteens
 • remote work opportunity and flexible working arrangements
 • employee pension plan
 • multisport program
 • holiday, cultural & Christmas bonus
 • wide range of trainings, optional language classes, further education and professional qualification support possibility
 • free bike and car parking for all employees

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony