Zadania:

 • Wdrażanie regulaminów i narzędzi zapewniających prowadzenie ksiąg handlowych w grupie kapitałowej
 • Nadzorowanie prawidłowego przebiegu operacji gospodarczych.
 • Gwarantowanie prawidłowości sporządzania i weryfikacji sprawozdań finansowych
 • Zapewnianie terminowego przekazywania informacji gospodarczych.
 • Optymalizacja rozliczeń podatkowych z budżetem państwa, we współpracy z obsługą prawną.
 • Aktualizacja procedur wewnętrznych regulujących działalność przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej i inwentaryzacji majątku w przedsiębiorstwie
 • Przygotowywanie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w oparciu o przepisy prawa bilansowego, prawa podatkowego i wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa
 • Współpraca z instytucjami podatkowymi w celu uzyskania poprawnych interpretacji przepisów wewnętrznych
 • Koordynowanie współpracy pomiędzy działami przedsiębiorstwa w zakresie obsługi finansowej i księgowej.
 • Inicjowanie operacji dotyczących aktualizacji procedur wewnętrznych dotyczących:
  • dystrybucji dokumentów;
  • gospodarki materiałowej i zarządzania kasą;
  • inwentaryzacji i ochrony majątku.
 • Organizowanie przebiegu audytu finansowego przedsiębiorstwa.
 • Przygotowywanie ramowych harmonogramów kursów i szkoleń.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie w dziedzinie rachunkowości lub finansów
 • Doświadczenie zawodowe:
  • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze finansów i rachunkowości, minimum 3-letnie doświadczenie na   stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
  • Uzupełniające szkolenia lub doświadczenie w zakresie systemów rachunkowości finansowej
  • Znajomość systemu BPCS będzie atutem ale nie jest wymagana
  • Znajomość obsługi komputera (Word, Excel i Outlook), znajomość programowania w VBA oraz SQL byłaby dodatkowym atutem
  • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony