Change Manager

Responsibilities:

 • Developing and implementing change management strategies and plans that:
  • maximise buy-in for the change,
  • manage and mitigate the impact of change plans on employees and organisation,
  • minimise resistance to increase the benefit realisation and value creation and
  • maximise employee awareness and adoption
 • Identifying the most expected and potential points of reluctance to change. Developing counter strategies to reduce the unwillingness and address the doubts and uncertainty surrounding the change to foster a positive acceptance of change.
 • Active participation in Leadership Team meetings.
 • Acting as a first point of contact in terms of change in the organisation.
 • Securing Leadership engagement by advising on and driving senior stakeholder management
 • Building Change Management capabilities in the organisation by knowledge sharing and designing good practice materials
 • Securing alignment and  integration of change management activities into the overall programme/project plan
 • Driving the embedding of change into sustainable standing organisation
 • Identifying stakeholders at all stages and levels of the change projects and defining an effective stakeholder engagement plan
 • Collaborating and engaging actively with Communication, Organisational Development and HR Business Partner colleagues

 

Requirements:

 • Master’s degree
 • Minimum 5 years of experience in change management or change related areas, such as HR, Corporate Relations, programme management or business, in an international environment
 • Experience in organisational change
 • A solid understanding of how people go through a change and the change process
 • Experience and knowledge of change management principles, methodologies and tools
 • Familiarity with programme management approaches, tools and phases of the programme lifecycle
 • Ablility to work effectively and build relationships at all levels in an organisation
 • Flexibility and ability to adapt
 • Ability to work in ambiguous situations, dealing with complexity and time pressure
 • Problem solving and root cause identification skills
 • Ability to spar and challenge at senior level
 • Critical business expertise and understanding of organisational issues and challenges
 • Excellent written and verbal English

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony