Category Buyer

Responsibilities:

 • Providing a category purchasing management approach for a given range of raw materials for the whole of the company’s European Procurement Organisation
 • Providing a procurement service in a manner which ensures the lowest total lifetime cost in conjunction with delivery, payment terms, quality, and protecting the contractual interests of the company
 • Minimising the working capital and inventory in line with the service and production  demands of the business and working towards improving the supply chain to meet the changing needs of the business
 • Being responsible to the company’s Global Purchasing team, for ensuring the maintenance of professional standards, whilst making a contribution to the company’s profitability, by reducing or minimising costs and business risk
 • Establishing effective and proactive relationships with the key suppliers, whilst developing effective intelligence & information sources of market trends in the supplier base for key materials and services
 • Acquiring the knowledge of the commercial and financial climate, together with knowledge of alternative suppliers and materials
 • Providing professional and proactive advice and guidance to the company’s Purchasing Team and GSC Organisation to guide decision making by the European Supply Chain, individual divisions, and Operations Teams
 • Ensuring effective supplier selection, contract management, including supplier evaluation, tendering, negotiations and drafting of agreements and contracts to protect the company’s commercial interests in line with business objectives, for the whole of Europe
 • Developing and maintaining effective KPIs and Supplier Approval System for all raw material and key service suppliers
 • Providing and updating statistical information and KPIs regarding the performance of suppliers and the department, including Cost Improvement Programs (CIP), Purchase Price Indices (PPI) and forecasting indices (FIM)
 • Being proactive and working with cross function teams including: Finance, Operations, Marketing and R&D teams to deliver defined added value benefits, alternative sources and materials  within the raw-material category with Value Engineering programs, expressed as budgeted spend monitored as a percentage / value saved
 • Providing a proactive procurement service for New product development (NPD) including Subcontract finished goods, to ensure sustainable and reliable supply chains, whilst improving margins and company profitability
 • Supporting the Procurement Manager’s role and executing all duties and categories, which may be delegated as required, in a professional and timely manner
 • Promoting professionalism within the purchasing discipline and establishing good working relationships both internally and with suppliers, through effective communication both within own team and between teams
 • Working in a professional and ethical manner with attention to maintaining commercial confidentiality

 

Requirements:

 • A highly motivated, self starting procurement professional who can demonstrate initiative and willingness to learn
 • Experience of the Chemical  or Paint industry  and markets is preferred but not essential
 • Strong communication skills and the ability to take lead as well as to listen, interpret and adapt
 • Ability to assume responsibility and find solutions to ever changing challenges
 • A professional, amenable approach with good attention to detail
 • Proven track record of successfully working as part of a multi-disciplinary team
 • Demonstrable numeracy and analytical skills
 • PC literacy with experience of Windows based software systems (e.g. Microsoft Word, Excel, Power Point and e-mail).
 • Education to degree and/or Diploma level or equivalent
 • A clean driving licence
 • Occasional business trips and meetings throughout Europe

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony